Oblasti

Aktivit máme plno, ale každá většinou patří do jedné ze zastřešujících oblastí, kterým se soustavně věnujeme.

Všechny oblasti

Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Financování

Udržitelné městské projekty lze financovat různými způsoby. Od grantového financování ze zdrojů EU po nástroje zahrnující soukromé financování jako je PPP či EPC.

Projekty podporující udržitelný rozvoj měst mohou získat různé formy financování – grantové i negrantové 

Rok 2021 s sebou přináší začátek nového finančního období EU a s ním i nové možnosti dotačních programů. Dále jsou od nového desetiletí k dispozici další nástroje jako Modernizační fond, Mechanismus spravedlivé transformace nebo Facilita na podporu oživení a odolnosti. Krom těchto evropských nástrojů se nabízí i další formy financování, ať již od privátních či veřejných poskytovatelů včetně Evropské investiční banky. 

V neposlední řadě, žadatelé – města mohou využít technické asistence při přípravě infrastrukturních projektů. 

Grantové financování

Od roku 2021 bude možné čerpat z pěti hlavních grantových zdrojů: 

 • Modernizační fond;
 • Operační program Životní prostředí;
 • Integrovaný regionální operační program;
 • Facilita na podporu oživení a odolnosti;
 • Fond spravedlivé transformace (Operační program Spravedlivá transformace) coby I. Pilíř Mechanismu spravedlivé transformace. 

Více informací o podporách naleznete vtématu Grantové financování. 

Negrantové financování

Negrantové financování projektů může mít mnoho podob, mezi ty hlavní patří: 

 • PPP (Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru);
 • EPC (Energy Performance Contracting / energetické služby se zárukou); 
 • Financování EIB (Evropská investiční banka);
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka a Národní rozvojový fond;
 • Komerční banky;
 • Zelené dluhopisy.

Více o negrantovém financování naleznete v tématu Negrantové financování.

Technická asistence

Technická asistence nabízí možnost expertního poradenství na pomoc při přípravě a implementaci projektů díky národním a mezinárodním programům. Mezi tyto programy patří: 

 • EFEKT;
 • Evropské centrum investičního poradenství (v rámci EIB);
 • Technická pomoc v rámci Facility na podporu oživení a odolnosti (RRF), tzn. TSI.

Více informací o technické asistenci naleznete v tématu Technická asistence

Další možnosti

Další možnosti podpory rozvoje zelené agendy, jakkoliv nepřímé, je regulatorní a daňové nastavení.  V ČR je cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Česká republika se zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. V jiných zemích, nikoliv zatím v ČR, existuje také celá škála potenciálních daňových zvýhodnění navázaných na ekologičnost výstavby. 

Funkční a v ČR rozšířenou variantou je však např. Energy Performace Contracting (více diskutováno v části Negrantové financování). 

Modernizační fond

 • ČR
 • 25. 1. 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Jedná se o návrh, kterým se zřizuje Nástroj pro technickou podporu.

 • EU
 • 28. 5. 2020

Dokumenty k EPC

Dokumenty obsahující metodiku EPC, možné postupy, financování apod.

 • ČR
 • 22. 2. 2018

OECD Zelené investiční banky

Tato politická perspektiva popisuje relativně nový fenomén veřejně kapitalizované zelené investiční banky a zkoumá, proč a jak se mobilizují soukromé investice. Vychází z připravované zprávy OECD Green Investment Banks.

 • EU
 • 1. 12. 2015

Lidé

Jan Brázda

Jan Brázda

Garant oblasti

Partner v PwC Česká republika pro týmy Veřejného sektoru, Kapitálních projektů & infrastruktury

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

Garant témat Grantové financování a Negrantové financování

Hlavní expert PwC na oblast grantového financování

Libor Čech

Libor Čech

Garant tématu Technická asistence

Vedoucí týmu Kapitálních projektů & infrastruktury v PwC Česká republika

Ondřej Štec

Ondřej Štec

Expert

Expert PwC na oblast grantového financování

Videa

Tomáš Janeba, prezident ARI

Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz města a obcí ČR

Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald

Jan Brázda, partner v oblasti infrastruktury pro region střední a východní Evropy, PwC

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, MŽP

Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího divize, koordinace v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí, GŘ Operace, Evropská investiční banka (EIB)

Panelová debata – moderuje Ondřej Ptáček

Panelisté:

 • Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP
 • Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího, oblast klimatu a ochrany životního prostředí, EIB
 • Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví, ČSOB
 • Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald

PPP v praxi: PPP a parkování – Zahájení debaty

Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury

David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace, CZECHINVEST

PPP v praxi: PPP a parkování – Zahřívací otázka

Tomáš Janeba, ARI – moderátor

Michal Tesař, NEWTON Business Development

Jan Drbohlav, ELTODO

Michal Kaizar, ISP Hradec Králové

David Petr, CZECHINVEST

Michal Tesař, partner NEWTON Business Development

Parkování a PPP

Jan Drbohlav, obchodní ředitel pro Městskou infrastrukturu a automatizaci, ELTODO

Organizace parkování ve městech

Michal Kaizar, člen představenstva, ISP Hradec Králové

Komplexní koncese na parkování v Hradci Králové

PPP v praxi: PPP a parkování – Panelová diskuze

Tomáš Janeba, ARI – moderátor

Michal Tesař, NEWTON Business Development

Jan Drbohlav, ELTODO

Michal Kaizar, ISP Hradec Králové

David Petr, CZECHINVEST

PPP v praxi: PPP a parkování – Závěr a pozvánka na další akce

Tomáš Janeba, ARI

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek