Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zprávy

EK vydala přelomový soubor opatření k podpoře udržitelných financí v EU

  • 11. 5. 2021
  • Zpráva

Změna pravidel hry pro finanční sektor, velké a kótované střední podniky a „zelené investice“ v EU: EK vydala přelomový soubor opatření k podpoře udržitelných financí v EU.

Evropská komise přijala na Den země (21. dubna 2021) ambiciózní soubor tří skupin opatření, která mají pomoci zlepšit tok peněz v EU směrem k větší udržitelnosti. Přijatý balíček (viz Sustainable finance package | European Commission (europa.eu)) má umožnit investorům přesměrovat investice do udržitelnějších technologií a podniků. Navržená opatření mají být jedním z klíčových nástrojů, jak učinit členské země EU do roku 2050 klimaticky neutrální. Soubor opatření uvozené sdělením Komise tvoří tyto tři skupiny dokumentů:

  • Akt v přenesené pravomoci o Taxonomii EU pro oblast klimatu (angl. EU Taxonomy Climate Delegated Act). Akt si klade za cíl podporovat udržitelné investice tím, že určuje prostřednictvím technických kritérií (uvedených v dvou samostatných přílohách k aktu), které hospodářské činnosti (tzv. „zelené investice“) nejvíce přispívají k plnění cílů EU pro dva ze šesti environmentálních cílů EU v rámci Taxonomie EU (více k EU Taxonomii pro udržitelné činnosti ZDE, tj. pro oblast zmírnění změn klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu; tento akt bude formálně přijat na konci května 2021, jakmile budou k dispozici překlady do všech jazyků EU. Účinnost aktu se očekává od 1. ledna 2022.
  • Návrh směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive – “CSRD“). Cílem návrhu nové směrnice, která reviduje stávající směrnici o vykazování nefinančních informací z roku 2014 (angl. Non-Financial Reporting Directive), je zlepšit tok, srovnatelnost, spolehlivost a rozsah zveřejňování informací o udržitelnosti u podniků. Výkaznictví podniků o udržitelnosti by mělo být do budoucna přesnější a konzistentnější, aby firmy nabízející finanční služby, investoři a široká veřejnost mohli používat srovnatelné a spolehlivé informace o udržitelnosti jednotlivých podniků. Předpokládá se, že po přijetí této směrnice v polovině příštího roku se tato změna bude týkat více než 1 tisíce podniků v ČR a téměř 50 tisíců podniků v EU.
  • Šest změn aktů v přenesené působnosti týkajících se pojišťovacího a investičního poradenství v rámci řízení produktů a fiduciárních povinností (angl. six amending Delegated Acts on fiduciary duties, investment and insurance). Tyto novelizace mají zajistit, aby firmy nabízející finanční služby, např. poradci, správci aktiv nebo pojistitelé, zahrnovali udržitelnost do svých postupů a svého investičního poradenství klientům.

Tato opatření navazující na vstup v účinnost nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování dne 10. března 2021 a nařízení o referenčních hodnotách z roku 2016 budou zásadním způsobem ovlivňovat financování, obchodní modely podniků a pravidla na trzích EU, zejména pro finanční instituce a jejich klienty, velké podniky (nad 250 zaměstnanců) a střední podniky kótované na burzách. Očekává se také nepřímo i zásadní dopad do investičních projektů a jejich grantového i negrantového financování.

V současně době jsou přístupné jen anglické verze dokumentů na Sustainable finance package | European Commission (europa.eu). Překlad dokumentů do národních jazyků se očekává na konci května 2021. Z tohoto důvodu jsou české názvy výše uvedených předpisů v současné době jen pracovními verzemi.

Zdroj: Evropská komise

Přihlašte se k odběru novinek