Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Co z města dělá město zelené, chytré, odolné a inkluzivní?

Seznamte se s klíčovými strategiemi a pravidly EU a ČR, inspirativními řešeními, možnostmi zadávání a financování pro Vaše město.

Oblasti zájmu

Aby města prosperovala, dobře se v nich žilo a všestranně rozvíjela lidský potenciál, musí se zásadně proměnit. Musí být udržitelnější, odolnější, propojenější a lépe využívat digitální technologie. Koncept zelených, chytrých, odolných a inkluzivních měst nabízí osvědčené postupy a řešení, kterými zajistíte lepší život nejen budoucím, ale i současným generacím.

Nejnovější videa

Komplexní přístup k rozvoji měst

Koncept Zelených, chytrých, odolných a inkluzivních měst má jeden společný cíl: zlepšit život ve městech po všech stránkách – environmentálních, sociálních a hospodářských – zvýšit udržitelnost a odolnost měst, a to vše nákladově efektivním a dlouhodobě finančně udržitelným způsobem, který využívá chytrá a digitální řešení.

Je to ucelený proces napříč odvětvími, v němž jsou environmentální, sociální a hospodářské výzvy města pravidelně identifikovány, vyhodnocovány, plánovány a řešeny prostřednictvím cílených a koordinovaných intervencí.

Naši partneři