Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Jsme partneři a máme společné cíle
sdílet informace na jednom místě a inspirovat se úspěchy druhých

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Svaz měst a obcí České republiky (SMOČR) prosazují moderní řešení zaměřená na lidi pro udržitelná česká města a možnosti jejich financování z evropských, národních a soukromých zdrojů v letech 2021–2027.

Poslání

Poslání

Jsme připraveni společně zlepšit a pečovat o kvalitu života v našich městech a obcích, kde se lidé mohou pohybovat pohodlně, rychle a bez omezení, kde se efektivně nakládá s energiemi, sleduje kvalita ovzduší, kde se pomocí chytrého systému snižují náklady na distribuci pitné vody i čištění vody odpadní a kde vládne harmonický vztah mezi spokojenými obyvateli a přírodou.

Dlouhodobé cíle

  1. Sdílet aktuální informace jednoduše na jednom místě.
  2. Inspirovat úspěšnými a smysluplnými projekty.
  3. Podporovat nové technologie a myšlenky.

Cíle pro rok 2022

  • Zahájit celonárodní debatu o výzvách, rizicích, příležitostech, perspektivách a řešeních udržitelného rozvoje českých měst.
  • Zvýšit počet měst a obcí, která se veřejně přihlásí k dlouhodobému závazku pracovat na udržitelném rozvoji pro své obyvatele.
  • Nabízet zadavatelům praktická řešení v rámci zadávacích procesů a rozvíjet dobrou praxi skrz konkrétní, vhodné a funkční nástroje, praktické vzory a návody.
Naše hodnoty

Naše hodnoty

  • Podporujeme veřejnou debatu.
  • Inspirujeme dobrou mezinárodní praxí.
  • Navrhujeme inovativní a chytrá řešení.
  • Jsme transparentní a otevřeni názorům.

Ve spolupráci s

Hlavní partneři

Garanti

Vedení projektu

Radka Vladyková

Radka Vladyková

Ředitelka SMOČR

Alexandra Kocková

Alexandra Kocková

Zástupce pro komunikaci

Garanti oblastí

Jan Pejter

Jan Pejter

Enviros

Garant oblasti
Zelená města

Miroslav Svítek

Miroslav Svítek

ČVUT Praha

Garant oblasti
Chytrá města

Natalia Anferova

Natalia Anferova

Mott MacDonald

Garantka oblasti Odolná města

Filip Kučera

Filip Kučera

Mott MacDonald

Garant oblasti Inkluzivní města

Petr Dovolil

Petr Dovolil

PwC

Garant oblasti
Rozvoj měst

Jan Brázda

Jan Brázda

PwC

Garant oblasti Financování

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Havel & Partners

Garant oblasti
Veřejné zadávání

Spolupracujeme s EIB a Britským velvyslanectvím v Praze

Spolupracujeme s Evropskou investiční bankou (EIB)

Evropská investiční banka je úvěrovou složkou Evropské unie. Je největší multilaterální finanční instituce na světě a jeden z největších poskytovatelů financování v oblasti klimatu.

 

Spolupracujeme s Britským velvyslanectvím v Praze

Britské velvyslanectví v Praze je zodpovědné za rozvoj a udržování vztahů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou. Snažíme se rozvíjet naše společné zájmy v NATO a OSN, podporovat obchod a investice a zlepšovat obranyschopnost prostřednictvím Britského armádního poradního a výcvikového týmu (BMATT CZ).

Přihlašte se k odběru novinek