Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Technická asistence

Zadavatelé projektů mají možnost využít výhod stávajících národních i mezinárodních programů technické asistence, zaměřených na pomoc při přípravě a implementaci projektů.

Využití technické asistence při přípravě infrastrukturních projektů sebou nese mnoho výhod, například:

 • Velmi rychlá iniciace projektových příprav (existující rámcové smlouvy jednotlivých poskytovatelů technické asistence umožňují rychlý výběr poradců)
 • Úspora nákladů na poradenství (zadavatel neplatí nic, popř. jen zlomek nákladů)
 • Poradenství poskytují renomované firmy, které mají jak mezinárodní, tak i lokální zkušenosti
 • Kvalitní projektovou přípravou lze dosáhnout:
  • Rychlejší průběh realizace projektu
  • Eliminaci/mitigaci rizik, které by jinak měly negativní dopad na nabízenou cenu.

Dostupné programy technické asistence

EFEKT

Státní program na podporu úspor energie EFEKT vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017–2021 je maximálně 750 mil. Kč.

Technická asistence je poskytovaná v rámci neinvestičních výzev programu. Mezi aktuální výzvy cílené i na města patří například:

 • Zpracování místní energetické koncepce 2021
 • Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2021
 • Energetický management 2021
 • Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021

Pro pravidla využití technické asistence a zapojení do aktuálních výzev, viz link.

Evropské centrum investičního poradenství (EIAH)

EIAH je partnerství mezi Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí, které vzniklo v rámci Investičního plánu pro Evropu zahájeného v září 2015.

EIAH funguje jako jediný přístupový bod k různým typům poradenských a technických asistenčních služeb. Podporuje zadavatele při identifikaci, přípravě a rozvoji investičních projektů v celé Evropské unii, včetně České republiky. EIAH poskytuje své služby veřejnému sektoru zdarma.

Rozsah technické pomoci:

 • Podpora rozvoje projektu ve všech jeho fázích, jakož i poradenství v oblasti průzkumu trhu, odvětvových strategií a prověřování projektů,
 • Procesní a metodické vedení a školení v řadě otázek souvisejících s investičními projekty (např. Výběrové řízení, analýza nákladů a přínosů atd.), přístup k financování a využívání fondů EU.

Technická pomoc v rámci Facility na podporu oživení a odolnosti (RRF)

Na naplňování záměrů z Národních plánů obnovy (které budou dokončovány schvalovány v Q2 2021) bude moci být moci být využit Nástroj technické podpory (TSI – Technical Support Instrument), který naváže na úspěšný Program na podporu strukturálních reforem (SRSP – Structural Reform Support Programme. Tento nástroj umožňuje podpořit orgány členských států v jejich úsilí navrhovat reformy podle jejich vlastních priorit a zvyšovat jejich schopnost rozvíjet, resp. provádět takové reformní politiky a strategie, jakož i těžit z osvědčených postupů a příkladů podobných subjektů.

Rozsah poskytované pomoci bude zejména (nikoliv však pouze) s

 • odbornými vstupy týkající se politického poradenství, změny politik, vypracovávání strategií a plánů reforem, jakož i legislativní, institucionální, strukturální a správní reformy;
 • poskytováním odborníků, včetně místních odborníků, na kratší či delší dobu za účelem plnění úkolů v konkrétních oblastech nebo provádění operačních činností.

Více o facilitě pro obnovu a rozvoj se dočtete ZDE.

V České republice se technické asistenci věnují

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústřední orgán státní správy a řídící orgán státního programu na podporu úspor energie EFEKT.

Podpora z EU

Dokumenty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Jedná se o návrh, kterým se zřizuje Nástroj pro technickou podporu.

 • EU
 • 28. 5. 2020

Lidé

Libor Čech

Libor Čech

Garant tématu

Vedoucí týmu Kapitálních projektů & infrastruktury v PwC Česká republika

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek