Oblasti

Aktivit máme plno, ale každá většinou patří do jedné ze zastřešujících oblastí, kterým se soustavně věnujeme.

Všechny oblasti

Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Akce

ESG, Taxonomie EU a udržitelné financování

Jsme připraveni vytvářet udržitelné projekty a získat pro ně financování?

Druhá panelová debata z cyklu Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města v České republice zahájí strukturovanou diskuzi o připravenosti našich měst na výzvy spojené se zelenou a digitální transformací EU v souladu s unijními strategiemi. Tématy budou dále úloha ESG, zejména EU Taxonomie udržitelnosti, včetně evropské normy týkající se zelených dluhopisů, které představují nový nástroj pro udržitelné a inovativní financování, a nejen měst. Diskuse by měla přinést odpovědi, jak by se Česko mělo těchto výzev úspěšně zhostit.

Zelená dohoda pro Evropu bude v nadcházejících 30 letech formovat ekologickou transformaci EU s konečným cílem, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální ekonomikou. Dohoda cílí na (i) podporu ekonomiky prostřednictvím udržitelných technologií, čímž se velké sektory v rámci infrastruktury, jako např. energetika, doprava a stavby, stanou ekologičtějšími, a také na (ii) zlepšování kvality ovzduší, vody a půdy. Klíčovými nástroji pro umožnění nového financování na podporu ekologických a udržitelných řešení budou EU taxonomie udržitelnosti a další environmentální, sociální a správní ESG normy.

V panelové debatě vystoupí:

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP

Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího, oblast klimatu a ochrany životního prostředí, EIB

Jan Brázda, partner v oblasti infrastruktury pro region střední a východní Evropy, PwC

Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví, ČSOB

Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky

Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald

Program

9:00  Zahájení

9:15  Environmentální, sociální a správní oblast (ESG) 

9:30  Možnosti financování městských projektů

9:40  Udržitelnost a zelené financování z fondů EU v období 2021–2027

9:50  Udržitelnost a zelené financování – pohled EIB

10:00 Debata

11:15 Ukončení debaty

Panelovou debatu budou moderovat: Tomáš Janeba (ARI) a Ondřej Ptáček (PwC)

Společnost Přihlášení
Neuvedeno Soňa Hykyšová
EUFC CZ, s.r.o. Jana Nagyova
Liberecký kraj Tereza Pokorná
Neuvedeno Marketa Neumanova
EkoWATT CZ Jiří Beranovský
Neuvedeno Michaela Valentová
Neuvedeno Veronika Doubnerova
Neuvedeno Regina Hulmanová
CzechInvest Denisa Číhalová
Neuvedeno Michal Pliška
MPSV Regina Hulmanová
ČMZRB Daniel Ryšávka
ČMZRB Vilém Řehák
ENVIROS Jaroslav Vích
testovací Věra Vlčková
Operátor ICT, a.s. Jiří Peterka
LIKO-S, a.s. Roman Macko
Neuvedeno Lubica Ragulova
ŠKODA AUTO Lukáš Flídr
Neuvedeno Adriana Dergam
Neuvedeno Filip Hlousek
MPSV Natálie Štěpáková
Neuvedeno Ivana Taškárová
Neuvedeno Johana Typoltova
ČEZ Aleš Laciok

Tomáš Janeba, prezident ARI

Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz města a obcí ČR

Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald

Jan Brázda, partner v oblasti infrastruktury pro region střední a východní Evropy, PwC

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, MŽP

Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího divize, koordinace v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí, GŘ Operace, Evropská investiční banka (EIB)

Panelová debata – moderuje Ondřej Ptáček

Panelisté:

  • Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP
  • Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího, oblast klimatu a ochrany životního prostředí, EIB
  • Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví, ČSOB
  • Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Grantové financování?

Zajímá vás téma
Negrantové financování?

Zajímá vás téma
Technická asistence?

Přihlašte se k odběru novinek