Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Akce

ESG, Taxonomie EU a udržitelné financování

Jsme připraveni vytvářet udržitelné projekty a získat pro ně financování?

Druhá panelová debata z cyklu Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města v České republice zahájí strukturovanou diskuzi o připravenosti našich měst na výzvy spojené se zelenou a digitální transformací EU v souladu s unijními strategiemi. Tématy budou dále úloha ESG, zejména EU Taxonomie udržitelnosti, včetně evropské normy týkající se zelených dluhopisů, které představují nový nástroj pro udržitelné a inovativní financování, a nejen měst. Diskuse by měla přinést odpovědi, jak by se Česko mělo těchto výzev úspěšně zhostit.

Zelená dohoda pro Evropu bude v nadcházejících 30 letech formovat ekologickou transformaci EU s konečným cílem, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální ekonomikou. Dohoda cílí na (i) podporu ekonomiky prostřednictvím udržitelných technologií, čímž se velké sektory v rámci infrastruktury, jako např. energetika, doprava a stavby, stanou ekologičtějšími, a také na (ii) zlepšování kvality ovzduší, vody a půdy. Klíčovými nástroji pro umožnění nového financování na podporu ekologických a udržitelných řešení budou EU taxonomie udržitelnosti a další environmentální, sociální a správní ESG normy.

V panelové debatě vystoupí:

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP

Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího, oblast klimatu a ochrany životního prostředí, EIB

Jan Brázda, partner v oblasti infrastruktury pro region střední a východní Evropy, PwC

Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví, ČSOB

Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky

Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald

Program

9:00  Zahájení

9:15  Environmentální, sociální a správní oblast (ESG) 

9:30  Možnosti financování městských projektů

9:40  Udržitelnost a zelené financování z fondů EU v období 2021–2027

9:50  Udržitelnost a zelené financování – pohled EIB

10:00 Debata

11:15 Ukončení debaty

Panelovou debatu budou moderovat: Tomáš Janeba (ARI) a Ondřej Ptáček (PwC)

Partneři akce

CzechInvest
Britské velvyslanectví v Praze
Evropská investiční banka
ČSOB
Strabag
Valbek

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Seniorní poradce, Mott MacDonald

Jan Brázda

Jan Brázda

Partner v oblasti infrastruktury pro region střední a východní Evropy, PwC

Jan Kříž

Jan Kříž

Náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP

Jean-Marc Martin

Jean-Marc Martin

Zástupce vedoucího divize, koordinace v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí, GŘ Operace, Evropská investiční banka (EIB)

Marek Loula

Marek Loula

Vrchní ředitel Korporátního bankovnictví, ČSOB

CzechInvest
Britské velvyslanectví v Praze
Evropská investiční banka
ČSOB
Strabag
Valbek
Pokládat dotazy již není možné. V případě dalších dotazů na akci se prosím obraťte na dotazy@zelena-mesta.cz.

Zajímá vás téma
Grantové financování?

Zajímá vás téma
Negrantové financování?

Zajímá vás téma
Technická asistence?

Další akce

Přihlašte se k odběru novinek