Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Akce

PPP v praxi: PPP a depa městské hromadné dopravy

Praktické zkušenosti s využitím invence a kapitálu soukromého sektoru při zajištění veřejných služeb.

Depo pro odstav, opravu a údržbu vozidel městské hromadné dopravy je integrální součástí městské infrastruktury. V dnešní době je převažující praxí zahrnutí těchto služeb do kompetence příslušných městských dopravních podniků. Stejně jako nikdo jistě nepochybuje o tom, že by si dopravní podnik měl zajišťovat vše sám včetně údržby a oprav dopravních prostředků. Neměl by být hlavní akcent činnosti dopravního podniku spíš zaměřen na obslužnost města, definici kvality této služby a kontroly jejího dodržování? Když budeme souhlasit s předchozí otázkou, jaká by měla být pozice města, aby se při definování kvality obslužnosti a zároveň její kontroly nedostával do konfliktu zájmů, v případě že oboje zajišťuje vlastními silami. Již dnes máme příklady, kdy tomu tak není.

Například v Plzni, kde je Plzeňský městský dopravní podnik v roli zákazníka, který platí za odstav, údržbu a opravy podle toho jak kvalitně a včas jsou tyto služby dodávány ze strany koncesionáře. V případě nekvality nebo nedostupnosti prostředků MHD je schopen na základě koncesní smlouvy uplatňovat penále a jiná opatření bez toho, aniž by se v konfliktu zájmů ocitl a tím účinně působil na kvalitní dopravní obslužnost v Plzni. Máte možnost se seznámit s pohledem jak zadavatele, tak koncesionáře, na základě dlouhodobé vzájemné kooperace, která trvá již od roku 2012.

TÉMATA DISKUZE

  • Pohled koncesionáře konsorcia Škoda City Service a financující banky
  • Výhody a limitace dlouhodobosti smluvního vztahu v rámci PPP projektu?
  • Srovnání pohledu zákazníka – před a po uzavření smlouvy?
  • Jaké jsou trendy v zajišťování a financování MHD v Evropě?
  • Jaké nás čekají obecné budoucí trendy v MHD?
  • Doporučení ostatním městům a dopravním podnikům.

V PANELOVÉ DISKUZI SE MŮŽETE TĚŠIT NA:

  • Marek Herbst, generální ředitel a jednatel, Škoda City Service a viceprezident pro servis, Škoda Transportation
  • Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB

Moderátorem debaty je Tomáš Janeba, ARI.

Sérii panelových diskuzí na téma PPP V PRAXI vám přináší Asociace pro rozvoj infrastruktury a Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s investiční agenturou CZECHINVEST. Série je součástí celoročního cyklu Zelených, chytrých, odolných a inkluzivních měst pro rok 2021.

Partneři akce

Czechinvest
Britská ambasáda
EIB
ČSOB
STRABAG
VALBEK EU

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

Marek Herbst

Marek Herbst

Generální ředitel a jednatel, Škoda City Service a viceprezident pro servis, Škoda Transportation

Jan Troják

Jan Troják

Ředitel projektového financování, ČSOB

Czechinvest
Britská ambasáda
EIB
ČSOB
STRABAG
VALBEK EU
Pokládat dotazy již není možné. V případě dalších dotazů na akci se prosím obraťte na dotazy@zelena-mesta.cz.

Zajímá vás téma
Negrantové financování?

Další akce

Přihlašte se k odběru novinek