Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Průmysl

Průmysl má v Evropské unii klíčovou roli ve snahách o zmírnění dopadů klimatických změn. Novým cílem EU je udržitelný, inovační a konkurenceschopný průmysl, který na základě Zelené dohody pro Evropu podpoří ekologickou a digitální transformaci.

Zelená dohoda pro Evropu se stane novou strategií růstu v EU a udržitelný průmysl je jedním z hlavních 9 oblastí politiky unie. Jejím hlavním cílem je klimatická neutralita, tudíž se očekává klíčová transformace průmyslu. Nová strategie si vyžádá zásadní změnu spotřebitelského chování a přinese pro průmysl řadu velkých výzev, ale i příležitostí a to zejména v oboru zelených technologií a digitalizace. Vzhledem k tomu, že transformace průmyslu bude pro členské země odlišně náročná, Evropská unie poskytne potřebnou finanční podporu a technickou pomoc těm zemím a regionům, které přechodem na zelenou ekonomiku budou nejvíce zasaženi. Jde o Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který v příštích 7 letech přispěje 100 miliard EUR do nejvíce postižených regiónů. Evropská komise v návaznosti na Zelenou dohodu vydala tzv. Novou průmyslovou strategii pro celosvětově konkurenceschopnou, ekologickou a digitální Evropu. Nová strategie představuje balíček opatření vytyčující cestu k tzv. dvojité transformaci – zelené a digitální.

Průmysl – lídr na cestě ke klimatické neutralitě

Nová průmyslová strategie pro Evropu představuje nový přístup k evropské průmyslové politice. Aby přechod k uhlíkové neutralitě byl úspěšný, je třeba soudržnosti mezi průmyslovou, environmentální, klimatickou a energetikou politikou. Modernizace průmyslu bude silně ovlivněna zeleným a digitálním přechodem a bude založená zejména na zelených technologiích. Právě rozvoj zelených technologií zásadně ovlivní podobu průmyslové transformace v nadcházejících letech.

Digitální a zelený přechod bude ve znamení inovací, přinese na trh nové produkty, obchodní modely i služby. Zelená transformace ovlivní všechny průmyslové sektory. Mezisektorový aspekt se odráží například v Akčním plánu EU pro oběhové hospodářství, jehož cílem je učinit oběhový princip novou normou. Přechod bude podpořen i novými právními předpisy na zlepšení energetické účinnosti výrobků.

Zelená města cílí na minimalizaci lokálních negativních vlivů na obyvatele města (emise, hluk, odpady), případně na symbiózu průmyslu s ostatními složkami městského prostředí. Modernizace průmyslu přinese možnost čistých technologických závodů a produktů vysoké hodnoty, které města nebudou zatěžovat. Zelená transformace průmyslu poskytne inovativní příležitosti v sektorech jako teplárenství (zpracování odpadního tepla z průmyslu) a transport (elektromobilita ve městech). Předpokládá se, že díky investicím do inovací se vytvoří nová pracovní místa.

V České republice se průmyslu věnují

Ministerstvo obchodu a průmyslu

Sekce průmyslu odpovídá za koordinaci a přípravu aktivit ministerstva v oblasti zpracovatelského průmyslu a hornictví.

Svaz průmyslu a dopravy

Svaz sdružuje zaměstnavatele a podnikatele v České republice, ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku vlády ČR a hájí zájmy svých členů.

Podpora z EU

Evropská komise

DG GROW Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Dokumenty

Nový akční plán pro oběhové hospodářství

Nový akční plán pro oběhové hospodářství s podtitulem „Čistší a konkurenceschopnější Evropa“ byl vydán v březnu 2020. Rozpracovává širokou řadu opatření, která by měla vést k přechodu na oběhové hospodářství v celé EU.

  • EU
  • 11. 3. 2020

Lidé

Pavel Sitný

Pavel Sitný

Garant tématu

Ředitel divize ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek