Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zprávy

Podpoříme zelenou transformaci, peníze máme, říká viceprezidentka Evropské investiční banky

  • 30. 11. 2020
  • Zpráva
Podpoříme zelenou transformaci, peníze máme, říká viceprezidentka Evropské investiční banky

Evropa si stanovila ambiciózní klimatické cíle. Pokud chce dosáhnout zelené transformace a vyřešit všechny související výzvy, potřebuje k tomu dostatečné financování. A my peníze máme, říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz viceprezidentka Evropské investiční banky Lilyana Pavlová.

Lilyana Pavlová zastávala funkci bulharské ministryně místního rozvoje a byla také jednou z hlavních postav bulharského předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2018. V roce 2019 ji vláda úspěšně nominovala do funkce viceprezidentky Evropské investiční banky. Rozhovor se uskutečnil při příležitost Prague European Summit 2020.  

Evropská investiční banka v listopadu schválila svůj klimatický plán. Při jeho představení uvedla, že se jedná o „zásadní změnu“. Znamená to, že změna klimatu dosud nehrála v investičních plánech EIB tak významnou roli?

Vůbec ne, právě naopak. Evropská investiční banka je klimatickou bankou Evropské unie po dlouhou dobu. Podpora udržitelnosti a ochrany klimatu je už mnoho let jádrem naší činnosti.

Již v roce 2007 jsme vydali první zelené dluhopisy. V roce 2010 jsme si stanovili cíle pro financování opatření v oblasti klimatu a od té doby své ambice navyšujeme. V roce 2015 jsme schválili naši klimatickou strategii, kterou jsme představili na klimatické konferenci v Paříži. Zavázali jsme se, že od roku 2015 do konce letošního roku přispějeme na boj proti změně klimatu částkou až 100 miliard dolarů. Nyní jsme na konci roku 2020 a můžeme konstatovat, že jsme byli úspěšní a podařilo se nám splnit cíle stanovené v roce 2015. Když se ohlédneme za loňským rokem, investovali jsme do opatření v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí 21 miliard eur. Svědčí to o tom, že naše klimatické závazky postupně zvyšujeme.

Česká republika získá v následujících třech letech 182 miliard korun z nového fondu obnovy EU, který má pomoci nastartovat evropskou ekonomiku po koronavirové krizi. Je tedy na čase si ujasnit, jakým způsobem ČR peníze vynaloží. 

Loni naše správní rada rozhodla, že do konce roku 2021 postupně ukončíme financování fosilních projektů a že od ledna 2021 budou všechny naše aktivity sladěny s cíli Pařížské dohody. Do roku 2025 by navíc mělo být 50 procent všech našich úvěrů věnováno klimatickým opatřením. Správní rada se také rozhodla v následující dekádě zajistit minimálně 1 bilion eur na investice do ochrany klimatu a životního prostředí. Letos pro to připravujeme veškerá nezbytná pravidla a postupy. 

Z EIB přicházejí obrovské částky peněz na boj proti změnám klimatu. Zároveň tu máme klasické i nové fondy Evropské unie, které mají ten samý cíl. Myslíte si, že členské státy EU jsou připraveny absorbovat všechny tyto zelené investice?

Ano. S pomocí Zelené dohody by se měla Evropa stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Když jsou před námi tak ambiciózní cíle, potřebujeme skutečně masivní investice. Pokud chcete dosáhnout zelené transformace a řešit všechny související výzvy, včetně sociálních dopadů, potřebujete k tomu dostatečné financování. A my na to peníze máme.

Aby bylo možné zelené transformace dosáhnout, jsou zapotřebí nejen finance, ale také další úsilí. Jsme připraveni podpořit zelený přechod různými nástroji, a to i prostřednictvím našich poradenských služeb. Kromě našich úvěrových aktivit máme také specializované týmy, které jsou připraveny poskytnout členským státům podporu. Mnoho vlád, národních i regionálních, bude čelit výzvám, a my jsme zde, abychom jim pomohli vytvořit nebo identifikovat dobré a udržitelné projekty. Naše podpora má přinést nejen veřejné investice, ale také mobilizovat investice soukromé.

Začínáme spolupracovat s ministerstvy

Zelená transformace je velkou výzvou pro průmyslové oblasti, včetně českých uhelných regionů. Je EIB připravena poskytnout těmto strukturálně postiženým regionům nějakou zvláštní podporu?

Samozřejmě. Pokud chceme, aby byla transformace spravedlivá pro všechny sociální skupiny, musíme uhelným regionům poskytnout cílenou podporu. Chceme zajistit, aby lidé a podniky v těchto regionech nezůstali pozadu.

Proto je tu evropský mechanismus spravedlivé transformace, který bude skutečně důležitým nástrojem. Celá skupina EIB, tedy EIB spolu s Evropským investičním fondem, bude hrát ústřední roli při provádění všech tří pilířů mechanismu. 

Česko se připravuje na čerpání z nových evropských fondů. Kromě známého fondu obnovy bude mít k dispozici také dva další zdroje určené na „ozelenění“ ekonomiky – Modernizační fond a Fond spravedlivé transformace. Na plánované rozdělení financí se však snáší kritika.

Za prvé, máme tu Fond spravedlivé transformace poskytující podporu pro rozvoj dovedností, kvalifikací a nových kompetencí, zejména u start-upů či malých a středních podniků. V rámci tohoto pilíře můžeme poskytnout nezbytné spolufinancování.

Druhým pilířem mechanismu pro spravedlivou transformaci je zvláštní režim programu InvestEU. EIB bude spravovat 75 % rozpočtu, který je určen na podporu spravedlivé transformace regionů a zaměřuje se na podporu soukromých investic pro projekty udržitelné energetiky či dopravní mobility.

Třetím pilířem je tzv. úvěrový nástroj pro veřejný sektor, ve kterém bude EIB jediným finančním partnerem, který poskytuje půjčky, zatímco Evropská komise bude řešit granty. Záměrem je poskytovat specifické cílené úvěry soukromému sektoru a místním samosprávám, ve snaze podpořit energetickou účinnost, renovace budov nebo projekty související s vytápěním. Začali jsme na tom spolupracovat s českými ministerstvy, protože potřebujeme mít velmi dobrou znalost národních energetických a klimatických plánů. Již nyní poskytujeme pomoc třem českým uhelným regionům – Karlovarskému, Moravskoslezskému a Ústeckému – a to prostřednictvím nástroje JASPERS (pomoc při přípravě velkých projektů pro členské země, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007 – pozn. red.) 

Český energetický průmysl možná čekají těžké časy. K dopadům koronavirové krize se přidává další zvyšování klimatických ambicí. Velmi bude záležet na tom, jak intenzivně česká vláda energetickou transformaci podpoří, a jak moc k tomu využije evropské zdroje.

Kromě toho budeme v zemích středních a východní Evropy nadále podporovat projekty soudržnosti, například dopravní infrastrukturu.

Za pět let jsme v ČR investovali 3,8 miliardy eur

Česká republika se jako kohezní země stále zaměřuje spíše na čerpání grantů ze strukturálních fondů EU, než na využívání finančních nástrojů. Myslíte si, že je ČR připravena přeorientovat se na finanční nástroje?

V tomto ohledu jsem naprosto pozitivní. Objem našich půjček poskytnutých v ČR za poslední rok narostl na 1,3 miliardy eur. Díky projektům financovaným skupinou EIB v rámci Junckerova plánu v roce 2019 se očekává mobilizace investic ve výši 4,7 miliardy eur. Loni jsme také investovali více než 400 milionů eur do výstavby železničních tratí. Za posledních pět let se naše úvěry poskytnuté ČR vyšplhaly na téměř 3,8 miliardy eur, což není málo.

Je pravda, že kohezní země se hodně zaměřují na grantové financování, spíše než na finanční nástroje a půjčky, musí si ale uvědomit, že existují různé příležitosti. Nyní budou čerpat peníze z Nástroje na podporu oživení a odolnosti, na který se vztahují přísné lhůty. Projekty musí být realizovány velmi rychle a my můžeme pomoci s jejich přípravou.

Máme také dlouhodobě k dispozici finanční nástroje, které mohou skutečně pomoci mobilizovat veřejné a soukromé investice. Účinek grantového financování se tak může maximalizovat.

První verze českého plánu obnovy, na základě kterého má Česko získat 172 miliard korun z evropského záchranného fondu, naráží na kritiku průmyslu i neziskových organizací. Andrej Babiš dnes dokument představil předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové.  

Co si myslíte o evropské taxonomii pro zelené investice? Můžeme to považovat za krok vpřed?

Taxonomie zelených investic je skutečně důležitým krokem vpřed. Finanční trhy potřebují mít společný jazyk a jednotná pravidla. EIB aktivně přispěla ke vzniku taxonomie a jsme rádi, že ji EU přijala a že budeme mít jasný rámec pro investice, takže zde nebude prostor pro alternativní výklady toho, co je udržitelné, a co nikoli.

EIB podpořila vývoj vakcíny BioNTech

Evropskou ekonomiku zasáhla pandemie covid-19. Jaká je úloha EIB v boji proti pandemii? Poskytujete nějakou podporu?

Banka se po celou dobu spolu s orgány EU zapojuje do boje proti ničivým dopadům koronavirové krize. Poskytujeme potřebné finance k nalezení léku a vakcíny. Přijali jsme také konkrétní opatření na podporu evropských podniků a členských států. Vytvořili jsme Evropský záruční fond s rozpočtem 25 miliard eur, jehož cílem je mobilizovat až 200 miliard eur na zvláštní cílenou podporu malých a středních podniků. Země se již pustily do prvních projektů, Česká republika se ale bohužel z této spolupráce odhlásila. Fond je ale nadále otevřený a ČR se může kdykoli připojit. V tomto náročném období poskytujeme našim partnerům likviditu a flexibilitu.

Co se týče zdravotnictví, do něj jsme investovali 6 miliard eur, které jsou k dispozici jak na budování infrastruktury a nákup vybavení, tak na výzkum a vývoj vakcíny proti covid-19. Jsme moc hrdí na to, že jsme financovali společnost BioNTech, která nedávno dosáhla průlomu ve vývoji vakcíny proti covid-19. Na našem posledním zasedání správní rady jsme se navíc rozhodli schválit podporu pro iniciativu COVAX, která by mohla poskytnout vakcínu méně rozvinutým zemím. Máme opravdu širokou škálu aktivit. Jsme zde proto, abychom podpořili jakékoli další projekty, kdykoli bude potřeba. 

Evropská komise se dohodla na dodávkách mnohoslibné vakcíny proti koronaviru od firem BioNTech a Pfizer. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na zdroje z Komise.

Autor: Aneta Zachová

Zdroj: EURACTIV

Přihlašte se k odběru novinek