Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zprávy

GreenDeal4Buildings: Třetí kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

Expertní skupiny v rámci evropského projektu Green Deal for Buildings spojují síly a již potřetí se sejdou u kulatého stolu, aby předali užitečná doporučení a zkušenosti z příkladů dobré praxe, která povedou ke zvýšení energetické účinnosti budov. Oblast úspor energie se aktuálně dostala do popředí zájmu EU v rámci iniciativ Renovation Wave a RePower EU, tedy plánu na renovaci budov a snížení spotřeby energie v budovách jako součást strategie odchodu od ruských fosilních paliv.

Třetí kulatý stůl, který proběhne v pátek 7. října 2022 s názvem Smart Finance for Smart Buildings, zahájí Miroslav Honzík, z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky společně s Thanasis Manoloudisem z řecké energetické komunity INZEB.

Ve druhé části budou představena k diskuzi tři vybraná opatření, kterými jsou (i) Role NRB ve financování energetických úspor, (ii) Osvěta v oblasti EU klimatické a energetické politiky a (iii) Zvýšení povědomí o metodě (Performance) Design & Build. Kulatého stolu se zúčastní téměř padesát odborníků, zástupců státních institucí, bank a dodavatelského sektoru.

Ve třetí části tohoto kulatého stolu bude poprvé prezentován návrh cestovní mapy, dokumentu shrnujícím opatření vzešlá z předchozích jednání. Příslušné strategie, cestovní mapy a akční plány vypracovaly pracovní skupiny, které jednotlivá opatření detailněji diskutují.

———————-

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolůza účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatřeníkrátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

Zajímá vás téma
Lokální přístup ke klimatické neutralitě?

Zajímá vás téma
Změna klimatu?

Zajímá vás téma
Budovy?

Zajímá vás téma
Energie?

Zajímá vás téma
Grantové financování?

Zajímá vás téma
Negrantové financování?

Přihlašte se k odběru novinek