Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Co vás zajímá

PwC se přímo podílí na nejvýznamnějších infrastrukturních projektech nejen v České republice, ale i v regionu střední a východní Evropy, a to jak na straně veřejného sektoru, tak na straně soukromého sektoru.

Česká republika

Příkladem je spolupráce při přípravě finanční části Dopravních sektorových strategií, 2. fáze pro Ministerstvo dopravy ČR, což je stěžejní plánovací nástroj pro rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2020 s výhledem do roku 2040. Mezi další významné projekty patří podpora SFDI při analýze možností zavedení elektronických forem časového zpoplatnění silnic či studie proveditelnosti PPP projektu rychlostní silnice R4 pro Ministerstvo dopravy a SFDI.

Slovensko

Na Slovensku PwC poskytuje poradenství Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálního rozvoje při historicky největší zakázce v oblasti dopravní infrastruktury – obchvatu Bratislavy D4/R7, a to formou PPP. Rádi bychom tak navázali na přechozí úspěšný PPP projekt R1, na kterém jsme se podíleli jako poradci veřejného sektoru. Rovněž jsme pro Ministerstvo spravedlnosti SR analyzovali proveditelnost výstavby a provozování věznice v Rimavské Sobotě formou PPP.

Na straně soukromého sektoru radíme na Slovensku v rámci projektu Univerzitní nemocnice Bratislava formou PPP. Již dříve se nám podařilo úspěšně realizovat pilotní PPP projekt ve zdravotnictví na Slovensku – Diagnostické PET/CT centrum v Banské Bystrici.

Další země regionu střední a východní Evropy

PwC má regionální centrum PPP expertizy v Praze, jehož tým pokrývá celou obast střední a východní Evropy od Lotyšska až po Albánii. V současnosti (2015) pražský tým PwC vede dopravní projekty DBFO v Srbsku, Bosně, Albánii, Chorvatsku, Lotyšsku a Polsku. Jedná se nejčastěji o dálniční projekty, letiště, přístavy a sociální infrastrukturu.

Přihlašte se k odběru novinek