Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zprávy

První sada technických screeningových kritérií v rámci EU Taxonomie ve vztahu ke změně klimatu nabývá k 1. lednu 2022 účinnosti

V návaznosti na schválení Evropským parlamentem přijala Rada EU dne 9. prosince 2021 první sadu technických screeningových kritérií EU Taxonomie pokrývající první dva environmentální cíle EU týkající se zmírnění změny klimatu (mitigace) a přizpůsobení se změně klimatu (adaptace).

Více k EU Taxonomii pro udržitelné hospodářské činnosti ZDE.

Technická screeningová kritéria EU Taxonomie určují, jaké podmínky musí hospodářské činnosti, aktiva či projekty splnit, aby byly evidovány jako „environmentálně udržitelné“ (zelené). Současně stanovují podmínky pro dosažení standardu „významně nepoškozovat“ (angl. do no significant harm), a to napříč všemi čtyřmi zbývajícími environmentálními cíli EU:

  • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;
  • přechod na oběhové hospodářství;  
  • prevence a omezování znečištění; a
  • ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Konečný text aktu v přenesené působnosti uveřejněný v Úředním věstníku EU je k dispozici ZDE.

Dále se v průběhu ledna 2022 očekává vydání návrhu Komise týkající se technických screeningových kritérií pro oblast jaderné energetiky, plynu a zemědělství.

Schválená sada technických screeningových kritérií je velkým milníkem ve zvyšování transparentnosti hospodářských činností, projektů a aktiv ve vztahu k udržitelnosti.  Představuje praktickou pomůcku (jednotný klasifikační systém) pro finanční instituce, vlastníky a správce aktiv, podnikatele i subjekty veřejného sektoru, která bude mít široké uplatnění v přístupu k financím bank, fondům EU 2021–2027, v oblasti nefinančního výkaznictví, regulací, nových finančních produktů a postupně promění i tržní preference v dodavatelských řetězcích upřednostňující firmy s dobrý indexem „environmentálních hospodářských činností“ ve vztahu k výnosům jakož i provozním a kapitálovým výdajům. Pro tuto oblast byla současně schválena metodika tohoto výpočtu.

ARI chystá na tyto přelomové změny v oblasti udržitelného financování v prvním čtvrtletí 2022 panelovou diskusi v rámci cyklu „Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města“. O termínu a programu panelové diskuse Vás budeme v lednu 2022 informovat.  

Případné dotazy, návrhy a připomínky k danému tématu či připravované panelové diskusi zasílejte Mgr. Petru Dovolilovi na petr.dovolil@pwc.com.

Zajímá vás téma
Změna klimatu?

Přihlašte se k odběru novinek