Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Akce

RETHINK: Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti

Živý záznam z konference

Změna klimatu a energetická bezpečnost představují zásadní a velmi naléhavé výzvy pro naši prosperitu a kvalitu života. Významné společnosti v České republice se proto rozhodly spojit síly a prostřednictvím projektu RETHINK spolupracovat:

  • na řešení a podpoře vhodných opatření pro boj se změnou klimatu a
  • v hledání cest posilujících naši odolnost (resilienci) vůči nedostatku energií, jejich vysokým cenám, jakož i externím výpadkům jejich dodávek.

Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a podporovaný mnoha předními společnostmi, jakož i partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou pod vedením generálních ředitelů obdobně smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální (Net Zero) ekonomiku zaváděním účinných, praktických a měřitelných řešení.

ZNOVUPROMYŠLENÍ ZPŮSOBU, JAKÝM PODNIKÁME. Prohlášení české podnikatelské komunity na podporu klimatických cílů Pařížské dohody  a Klimatického paktu z Glasgow k přečtení a stažení ZDE

Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti (“Fórum”) je první veřejnou akci projektu RETHINK. Má ukázat konkrétní cesty, jak v Česku působící firmy přehodnocují způsob, jakým provozují své podnikání, aby zajistily svoji dlouhodobou udržitelnost, odolnost (resilienci) a konkurenceschopnost, a přispěli tak současně i k větší prosperitě, stabilitě, ochraně životního prostředí a sociální vyspělosti české společnosti. Tato akce poskytne příležitost dozvědět se o aktuálních inovativních přístupech v tématu klimatické neutrality (Net Zero) a energetické bezpečnosti, jakož i možnost sdílet vzájemně myšlenky, jak těžit z výhod přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku napříč vybranými sektory českého hospodářství.

S rostoucími důkazy o tom, že změna klimatu představuje jak významné systémové finanční, tak i podnikatelské riziko (ale také zdroj nových podnikatelských příležitostí a inovací), odráží projekt RETHINK imperativ, aby česká podnikatelská komunita hrála proaktivní roli při ochraně dlouhodobé ekonomické, sociální a environmentální prosperity a konkurenceschopnosti České republiky.

Fórum je tvořeno šesti tematickými panely, ve kterých se v prezentaci moderních řešení a následné diskusi nad tématy energetické bezpečnosti a dekarbonizace, dopravy a mobility, budov a stavebnictví, oběhového hospodářství, vodárenstvé a ESG a udržitelného financování představí vrcholní manažeři významných inovativních firem působících v Česku.

Potřeba skutečné energetické bezpečnosti vyvolaná současnými světovými událostmi dodává nový a naléhavý impuls k dobře promyšlenému snížení naší závislosti na fosilních palivech. Toto činí z Fóra, kterému prostory laskavě poskytl Francouzský institut v Praze, obzvláště aktuálním a hodnotným.

REGISTRACE ZDE

Základní informace

Účastníci

150+, včetně seniorních zástupců:

  • v Česku působící podnikatelé napříč energetikou, dopravou, vodárenstvím, odpadovým hospodářstvím, budovami a stavebnictvím a finančním sektorem, včetně generálních ředitelů (CEOs) a manažerů
  • asociace soukromého a veřejného sektoru
  • organizace občanské společnosti
  • velvyslanectví a zahraniční obchodní komory
  • investoři, vlastníci a manažeři aktiv
  • mezinárodní finanční instituce a mezinárodní mezivládní organizace
  • výrobci a dodavatelé řešení v oblasti udržitelnosti, zejména technologické firmy
  • český veřejný sektor (ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, české kraje, města a obce

Zastoupení

90 % soukromý sektor | 10 % veřejný sektor

Jazyk

Česky a anglicky (angličtina bude simultánně tlumočena do češtiny a opačně)

Účastnický poplatek

Členové CBCSD: zdarma (2 osoby), nečlenové CBCSD: 2 400 Kč + VAT (21%) na osobu

Registrace

Chcete-li být registrováni a informováni o aktualizacích, zaregistrujte se na akci ZDE

BNP PARIBAS
PWC
KB
ČEZ
MŽP
ARI
Francouzská ambasáda
Francouzský institut
Změna k lepšímu
Česká bankovní asociace
Česká manažerská asociace

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

BNP PARIBAS
PWC
KB
ČEZ
MŽP
ARI
Francouzská ambasáda
Francouzský institut
Změna k lepšímu
Česká bankovní asociace
Česká manažerská asociace
Obnovit

10:42

Question for EON: how do you solve your Scope 3 emissions in the Czech Republic? Do you pay attention on your supply chain and end-customers?

Položit dotaz

Zajímá vás téma
Změna klimatu?

Další akce

3. 10. 2022

RETHINK: Oficiální zahájení projektu – online

16. 6. 2022

Konference Brownfieldy 2022

16. 5. 2022

Přihlašte se k odběru novinek