Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Akce

GreenDeal4Buildings: Pátý kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

V pořadí pátý kulatý stůl, k podpoře iniciativy Smart Finance for Smart Buildings, proběhne v pátek 3. března 2023, na téma obytné budovy.   

Cílem iniciativy SF4SB je zvýšení míry renovací budov v Evropě. Renovace a instalace obnovitelných zdrojů v České republice a na Slovensku zatím nedosahuje tempa potřebného pro úspěšnou dekarbonizaci. Hlavními příčinami jsou neefektivní financování, nedostatek projektů a nedostatečné kapacity. K uspíšení tohoto procesu vznikla iniciativa, tzv. Renovační vlna (Renovation Wave), a také proto vznikly kulaté stoly.

Kulaté stoly mají ambici stát se stálým fórem pro jednání všech zainteresovaných stran, jako jsou vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov v rámci celého hodnotového řetězce energetické účinnosti ve stavebním sektoru. Cílem kulatých stolů je analyzovat možnosti rozšíření existujících řešení a iniciativ, které byly úspěšné v jiných zemích Evropské unie, a vypracovat příslušné strategie, cestovní mapu a akční plány.

Ve druhé části kulatého stolu budou k diskuzi představena tři vybraná opatření, kterými jsou (i) Aktivity MPO v oblasti EED a data potřebná k vyhodnocení jejího plnění, (ii) Usnadnění komplexních renovací obytných budov (one-stop shop) a (iii) Zvýšení podílu komplexních renovací budov

Ve třetí části se budeme věnovat posilování kapacit renovací budov.

________________________________

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

APES
ARI
seven

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

APES
ARI
seven
Obnovit

Příspěvek zatím nemá žádný dotaz.

Položit dotaz

Zajímá vás téma
Lokální přístup ke klimatické neutralitě?

Zajímá vás téma
Budovy?

Další akce

Přihlašte se k odběru novinek