Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Evropská investiční banka

Co vás zajímá

EIB je úvěrovým nástrojem 27 členských států Evropské unie, které jsou zároveň jejími vlastníky. 

Posláním Banky je podporovat investice ve veřejném i soukromém sektoru poskytováním dlouhodobého financování a také poradenstvím při přípravě projektů, finančním strukturování a realizaci projektů.

Banka působí nejen v EU, ale i mimo ni. Finanční nabídka Banky zahrnuje přímé půjčky, projektové financování/financování PPP, zprostředkované úvěry a rizikové dluhové financování. Záruky a kapitálové investice jsou také dostupné prostřednictvím finančních zprostředkovatelů a poskytuje je především Evropský investiční fond, dceřiná společnost EIB se zaměřením na malé a střední podniky.

Aktivity EIB se zaměřují především na tyto prioritní oblasti: klima a životní prostředí, rozvoj, inovace a dovednosti, malé a střední podniky, infrastruktura a soudržnost. Hlavní důraz je v současnosti kladen na klimatické financování, které má do roku 2025 představovat nejméně 50 % objemu financování Banky. V této souvislosti Banka designuje nové specializované poradenství a také cílené « zelené » produkty, jako jsou zelené půjčky a zelené dluhopisy. EIB v neposlední řade podporuje soudržnost a kohezi, a to zejména prostřednictvím programu Mechanismu spravedlivé transformace.

V souladu se svým závazkem podporovat udržitelný rozvoj infrastruktury a zajišťovat vznik a rozvoj kvalitních projektů – i formou PPP – vnímá EIB ARI jako přirozeného partnera v České republice a od roku 2020 je členem asociace.

V oblasti infrastruktury, jednou ze silných stránek EIB je schopnost poskytovat dlouhé tenory, a to v souladu s ekonomickou životností financování projektů. Banka má také zkušené odborné kapacity v oblasti projektového financování a zejména PPP financování. Role EIB přesahuje poskytování financování pro projekty: poskytujeme specializované PPP poradenství předkladatelům projektů díky EPEC, týmu odborníků na PPP. Posláním EPEC je podporovat veřejný sektor v celé Evropě při vytváření kvalitních partnerství veřejného a soukromého sektoru – PPP. Děje se tak prostřednictvím tří pilířů: podpora přípravy PPP projektů, podpora rozvoje metodik PPP a sdílení osvědčených postupů.

Přihlašte se k odběru novinek