Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zprávy

Průlom v české zelené energetice: sněmovna přijala aukční podporu pro sluneční energii

Poslanecká sněmovna dnes přijala změny, které do novely zákona o podporovaných zdrojích zapracoval Senát. Mezi klíčová opatření, která pomohou restartu zelené energetiky v Česku, je zařazení fotovoltaiky mezi zdroje, které se budou moci ucházet o podporu v rámci jednotlivých aukcí. Jde o důležité opatření, které pomůže Česku nahradit fosilní zdroje. Ty v posledních měsících drtí rostoucí cena emisních povolenek.

“Aukční podpora pro solární elektrárny je nejlevnější cesta k zajištění dekarbonizace české energetiky, ke které se vláda dobrovolně zavázala. Fotovoltaiku lze umístit například na průmyslově znečištěné lokality po bývalých dolech. Právě princip soutěže je výhodný pro spotřebitele, neboť se na trh dostanou jen projekty, které nabízí levnou energii,” připomíná výhody aukční podpory Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. “Aukce jsou také výhodné pro stát, který bude moci lépe předvídat, s jakými zdroji lze na další desítky let počítat,” dodává Martin Sedlák. Pro menší instalace na střechách domů, škol nebo nemocnic bude možné prostřednictvím Energetického regulačního úřadu vyhlásit výkupní ceny přímo prostřednictvím zeleného bonusu.

Fotovoltaika se tak zařadila mezi zdroje, které chtěla tímto mechanismem podpořit vláda: větrné elektrárny, malé vodní elektrárny a skládkový plyn. Zda stát vyhlásí aukce bude záležet na příštích vládách. “Věříme, že bude příští vláda tento mechanismus tržní podpory využívat tak, aby se podařilo naplnit potřebné snížení emisí a pomoci nahradit uhlí, které stále více zatěžuje cena emisních povolenek,” dodává Martin Sedlák.

Aukční podpora pro větší projekty i zelené bonusy pro malé zdroje vhodně doplní investiční podporu, kterou mohou zájemci o výstavbu nových projektů čerpat z Modernizačního fondu nebo Nové zelené úsporám.

V Česku bychom mohli zvýšit výrobu solární elektřiny o zhruba pětinásobek do roku 2030. Podle nedávno publikované studie Univerzity Karlovy, která je zpracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnost, lze výrobu z fotovoltaiky zvýšit na 12 milionů megawatthodin ročně, tedy čtyřnásobek dnešní solární výroby. Spolu s dalšími typy obnovitelných zdrojů by pak podle této studie mohla fotovoltaika přispět ke snížení emisí o 53,5 % oproti roku 2030. Současně by zajistily snížení škod na zdraví a životním prostředí o 6,4 mld. Kč a snížení negativních dopadů na změnu klimatu o 18 mld. Kč.

Obdobný mix aukční podpory a výkupních cen letos v létě zavedla Francie. Ta počítá, že právě pomocí provozní podpory zajistí výstavbu například až celkem 3,7 tisíc megawattů menších solárních elektráren například na budovách. Aukční podpora pro solární nebo větrné elektrárny, které budou nově ve Francii soutěžit v sedmi typech výběrových řízení, by měly zajistit vybudování 34 tisíc megawattů nových zelených zdrojů energie do roku 2026. Oba impulsy pro výrobu čisté energie ve Francii také posvětila Evropská komise.

Aukční podpora pro solární elektrárny funguje od roku 2015 v Německu. Několik let tento systém využívá také Polsko či Maďarsko.

Autorka: Jana Pikardová

Zdroj: Obnovitelně.cz

Zajímá vás téma
Energie?

Přihlašte se k odběru novinek