Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zprávy

GreenDeal4Buildings: Projektová schůzka a workshop

Ve dnech 14. a 15. října 2021 zahájilo konsorcium projektu GreenDeal4Buildings přípravu kulatých stolů zúčastněných stran prvním workshopem a projektovým setkáním na půdě Svazu podnikatelů ve stavebnictví Slovenska.

Během prvního dne, 14. října, se konal workshop, na kterém byl definován formát kulatých stolů a témata pro první a druhý kulatý stůl. Partneři projektu určili formát kulatých stolů, okruh účastníků, úroveň zastoupení zúčastněných stran a podrobnosti o předsedech kulatých stolů, termíny prvních dvou setkání a otázku zastoupení vlády při zahájení kulatých stolů.

Dne 15. října se konala schůzka projektových partnerů, na které se projednávaly technické a organizační záležitosti týkající se realizace projektu. Konkrétně byly definovány pracovní skupiny, dohodnuty termíny pro vypracování programu zahajovacího zasedání kulatých stolů a pro oslovení klíčových účastníků a vypracování pozvánek. Diskutovalo se také o vypracování komunikačního plánu, webových stránkách projektu a prezentaci projektu na sociálních sítích. Projektového setkání se prostřednictvím videohovoru zúčastnil také projektový konzultant z agentury CINEA.

–––––––––––––––––––––––––––––––

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracoványcestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

 

Zajímá vás téma
Energie?

Přihlašte se k odběru novinek