Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Akce

Změna klimatu a uhlíková neutralita

Kde začít a jak postupně dosáhnout uhlíkově neutrálních měst?
 

Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal) představuje třicetiletý plán pro přeměnu 27 členských států EU z hospodářství s vysokou k nízké uhlíkové intenzitě. K tomu má dojít bez snížení prosperity a současně se  zlepšením kvality života lidí prostřednictvím čistšího ovzduší a vody, lepšího zdraví a zlepšujícího se životního prostředí. Jedním z klíčových cílů této strategie je zajistit, aby se v EU do roku 2050 dosáhlo uhlíkové neutrality emisí skleníkových plynů (tzv. čistá uhlíková nula – net zero carbon). Pro dosažení tohoto cíle se nyní vyvíjí nová sada politik, předpisů, plánů, norem, metodik a finančních nástrojů EU.

Města budou klíčovými aktéry při řešení výzev vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu. Co ale tato role prakticky znamená pro rozvojovou agendu českých měst? Kde začít a jak konzistentně pokračovat k dosažení uhlíkově neutrálních měst do roku 2050? Některé země a města již mají náskok a je možné se z jejich zkušeností poučit. Čím dříve česká města zahájí práce na plánech pro uhlíkovou neutralitu, tím lépe pro jejich občany, prosperitu a úspěch při zajištění „zeleného financování“ pro své rozvojové projekty.

Program

09:00  Zahájení

09:10  Úvod do tématu změny klimatu

09:20  Změna klimatu a uhlíková neutralita v Zelené dohodě pro Evropu

09:45  Uhlíkový management pro infrastrukturu

10:25  Závěr debaty

Moderátorem debaty bude Tomáš Janeba, prezident ARI.

Na webináři vystoupí:

PETER KALAŠ je expertem s více než 35 lety zkušeností v oblasti rozvojových energeticko-environmentálních projektů ve více než 60 zemích světa. V zastoupení Švýcarska mimo jiné spolukoordinoval pan-evropský program Světové banky „Životní prostředí pro Evropu“. Globální klimatickou agendou se zabývá od roku 1996, kdy se stal ředitelem mezinárodního programu „Národních klimatických strategií“ u Světové banky. Po návratu do České republiky zastával vedle pozice ministra životního prostředí řadu odborně poradenských postů na Úřadu vlády, Ministerstvu zemědělství, financí a životního prostředí se zaměřením na klimaticko-energetické politiky a strategie.

Zastupuje Českou republiku ve správní radě Zeleného klimatického fondu a je předsedou Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Byl spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a iniciátorem či účastníkem řady činností v partnerské spolupráci s byznysovou komunitou. Současně je nově poradcem ředitele Státního fondu životního prostředí České republiky pro implementaci nových evropských fondů a Zelené dohody pro Evropu

PETR DOVOLIL je odborníkem v oblasti veřejné politiky, regulace, institucí a veřejných zakázek s více než 20 lety praxe. Petr má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti infrastrukturních projektů financovaných EU, politik a práva EU, mezinárodních smluvních standardů, PPP a českého soukromého a veřejného práva. V posledních 7 letech se intenzivně podílel na mnoha infrastrukturních projektech EBRD v zahraničí, včetně 10 projektů jako Vedoucí týmu, na rámcové smlouvě s EBRD “GET Policy Framework – Water Window“ (Green Economy Transition = přechod na zelené hospodářství), jakož i vedoucí roli jménem Mott MacDonald na rámcové smlouvě „EBRD Green Cities Framework“.  

V současné době se zaměřuje zejména na širší témata udržitelného rozvoje měst, zelené a digitální transformace a dosažení shody se standardy ESG (Environmental, Social and Governance).

MARIA MANIDAKI je autorizovanou inženýrkou se 17 lety zkušeností
v plánování investic, projektování, nakládání s uhlíkem a správě aktiv
ve vodárenství. Maria se specializuje na management uhlíku, technologií energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, jakož i snižování emisí uhlíku v hodnotovém řetězci infrastruktury. Má zkušenosti hlavně
s vodárenskými společnostmi a regulačními orgány poskytujícími poradenství ohledně osvědčených postupů, strategií správy aktiv, nízkouhlíkových technologií, vypracování projektových návrhů a technických posouzení / procesů due diligence investičních plánů.

V současné době má odpovědnost za koordinaci multidisciplinárních dovedností v rámci Mott MacDonald, které jsou zapotřebí při pomoci klientům splnit jejich ambice v oblasti uhlíkové neutrality. V poslední době vedla řadu strategických projektů uhlíkové neutrality a managementu uhlíku ve Spojeném království, mimo jiné na Plánu uhlíkové neutrality pro Water UK, výpočet uhlíkové základny pro New Zealand Watercare či asistence vlastníkovi aktiv ve Spojených arabských emirátech s prvním zavedením PAS 2080 v této zemi.

Partneři akce

CzechInvest
Britské velvyslanectví v Praze
Evropská investiční banka
ČSOB
Strabag
Valbek

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

Peter Kalaš

Peter Kalaš

Viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, Zástupce ČR v Řídícím výboru Zeleného klimatického fondu

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Senior konzultant, Mott MacDonald

Maria Manidaki

Maria Manidaki

Globální technický lídr pro uhlíkovou neutralitu, Mott MacDonald

CzechInvest
Britské velvyslanectví v Praze
Evropská investiční banka
ČSOB
Strabag
Valbek
Pokládat dotazy již není možné. V případě dalších dotazů na akci se prosím obraťte na dotazy@zelena-mesta.cz.

Zajímá vás téma
Změna klimatu?

Další akce

Přihlašte se k odběru novinek