Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Co vás zajímá

Společnost Mott MacDonald CZ jako součást skupiny Mott MacDonald byla v České republice založena v roce 1993 a nyní zaměstnává více než 100 inženýrů a konzultantů pokrývající široké spektrum znalostí a odborností v různých oborech technického inženýrství a technicko-ekonomického poradenství.Nabízíme komplexní služby od přípravy projektu až po jeho realizaci. Zaměřujeme se především na dopravu, vodohospodářství, životní prostředí, implementaci prostředků z fondů EU, projektové financování, projektové řízení, jakož i vědu a výzkum.Našim zákazníkům přinášíme přidanou hodnotu co nejlepším porozuměním jejich podnikání, firemní kultuře i specifickým rizikům, tak abychom mohli splnit jejich potřeby nejefektivnějším možným způsobem.

Mott MacDonald

Světové zkušenosti, místní znalosti

Mott MacDonald je nezávislá mezinárodní poradenská, inženýrská
a projektová společnost s obratem jedné miliardy liber působící ve 140 zemích s více než 14 000 zaměstnanci pracujícími v nejrůznějších oborech
od dopravy, energetiky, inženýrského
a pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí
až po zdravotnictví a vzdělávání, průmysl a komunikační technologie.
Tato velikost z nás činí jednu z předních inženýrsko-poradenských skupin na světě.

Naše nezávislost je založena na vlastnictví firmy výlučně našimi zaměstnanci a hodnotách odpovědnosti vůči klientovi, spolupracujícím firmám, životnímu prostředí i společnosti jako celku. Tato nezávislost nám umožňuje sledovat v naší každodenní činnosti jednoznačnou orientaci na kvalitu a přidanou hodnotu našich služeb pro klienty z veřejného i soukromého sektoru.

Našich celosvětových zdrojů a zkušeností využíváme:
• k plánování, přípravě a realizaci projektů jakéhokoliv rozsahu,
• k poskytování poradenství ve všech oblastech naší činnosti,
• k pomoci při vytváření koncepcí a plnění rozvojových programů,
• k podpoře trvale udržitelného rozvoje a zlepšování stavu životního prostředí naší planety.

Mott MacDonald CZ
Společnost Mott MacDonald CZ jako součást skupiny Mott MacDonald byla v České republice založena v roce 1993 a nyní zaměstnává více než 100 inženýrů a konzultantů pokrývající široké oblasti znalostí a odborností v různých oborech technického inženýrství a technicko-ekonomického poradenství.

Šíře odborných znalostí našich zaměstnanců, pole působnosti, služeb a zkušeností nám umožňují zpracovávat projekty nejen v České republice a na Slovensku, ale také ve Velké Británii, Irsku, USA, Rusku, Ukrajině, Ázerbájdžánu, Arménii, Gruzii, Indonésii, Vietnamu, Singapuru, Afghánistánu, Indii, Číně a Spojených Arabských Emirátech.

Mott MacDonald CZ úzce spolupracuje s mateřskou kanceláří ve Velké Británii i s dalšími pobočkami skupiny Mott MacDonald po celém světě.

Co děláme
Nabízíme komplexní služby od přípravy projektu až po jeho realizaci. Zaměřujeme se především
na dopravu, vodohospodářství, životní prostředí, implementaci prostředků z fondů EU, projektové financování, projektové řízení, jakož i vědu a výzkum.
Naším hlavním cílem jako konzultanta je spokojený klient, a proto poskytujeme kvalitní služby s osobním profesionálním přístupem přinášejícím klientovi významnou přidanou hodnotu.

Doprava
Zabýváme se všemi oblastmi dopravy – městskými komunikacemi, silnicemi a dálnicemi, železnicemi a podzemní kolejovou dopravou, včetně mostů a tunelů. Zajišťujeme dopravní plánování, studie proveditelnosti, projekční práce a stavební dozor výstavby a obnovy.

Voda a životní prostředí
Připravujeme projekty v oblasti životního prostředí, zejména infrastrukturní projekty ve vodním a odpadovém hospodářství, ochraně ovzduší a obnovitelném využívání energií.
Mezi naše další činnosti patří posuzování vlivu staveb na životní prostředí, audity, územní plánování, revitalizace brownfields, využití přírodních zdrojů a ekosystémů při zachování biodiverzity území, zejména implementace sítě NATURA 2000.

Fondy EU a projektové financování
Podílíme se na přípravě a kontrole jednotlivých operačních programů fondů EU a jejich metodik. Připravujeme jednotlivé žádosti o podporu z fondů EU, zejména finanční a ekonomické analýzy. Zabýváme se komplexním řízením projektů na bázi PPP, od vypracování koncesních projektů, organizování výběrových řízení na zajištění úvěrových finančních zdrojů, výběru provozovatelů veřejných staveb až po technické poradenství finančním institucím.

Projektové řízení – veřejná infrastruktura a pozemní stavby
Naším hlavním cílem v oblasti řízení projektů veřejné infrastruktury a pozemních staveb je splnění požadavků zákazníka při optimálním využití finančních prostředků dle konceptu „hodnoty za peníze“ s ohledem na celoživotní náklady a přínosy projektů. Poskytujeme služby správce stavby (technického dozoru investora) na vybraných stavbách (i dle standardů FIDIC) a provádíme komplexní projektový management infrastrukturních projektů.

Věda a výzkum
Na základě desítek let zkušeností na stavbách známe problematiku, kterou je třeba řešit v rámci výzkumných inženýrských projektů. Výsledky vědy a výzkumu uplatňujeme v praxi i při tvorbě technických publikací a norem.

Naši zákazníci
Poskytujeme služby pro státní správu, krajskou i místní samosprávu, vlastníky či správce veřejné infrastruktury, pro průmysl, regulátory veřejných služeb, pro developery, banky, agentury zajišťující finanční prostředky i pro nevládní organizace.

Jsme certifikováni v oblasti řízení jakosti (ČSN EN ISO 9001), ochrany životního prostředí (ČSN EN ISO 14001) a hygieny a bezpečnosti práce (OHSAS 18001).

Přihlašte se k odběru novinek