Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zprávy

EUCF – Využijte šanci zúčastnit se další výzvy k podávání žádostí!

  • 17. 2. 2021
  • Zpráva

Cílem projektu EU City Facility (EUCF) realizovaném v rámci programu EU Horizon 2020 je podporovat města a obce při zpracování investičních koncepcí, které  cílí na zlepšování životního prostředí.

Projekt nabízí získání grantu ve výši 60 000 EUR (cca 1,5 mil. Kč) na zajištění technické podpory a konzultací, budování vlastních kapacit na posílení měst a obcí v proměnu energeticky úsporných a klimatických akčních plánů do reálných projektů a investičních záměrů souvisejících s realizací opatření uvedených v akčních plánech v oblasti udržitelného klimatu a energetiky (SECAP/SEAP).

Další výzva k podávání žádostí je připravována na polovinu března 2021 a praktický webinář na téma jak připravit žádost a přihlásit svůj projektový záměr bude zveřejněna na webových stránkách projektu EUCF a sociálních sítích (Twitter @eucityfacility). 

Program EUCF financuje činnosti, jako jsou (technické) studie proveditelnosti, analýzy trhu, právní, ekonomické a finanční analýzy, analýza rizik atd., které jsou nutné k vypracování investiční koncepce. Tyto činnosti mohou zajišťovat interní zaměstnanci nebo subdodavatelé externích odborníků.

V říjnu 2020 byla uzavřena první výzva projektu EUCF. Výzvu využilo více než 250 žadatelů z celé Evropy. Mezi žadateli byli zástupci obcí ze všech zemí EU27 + UK. Nejvyšší počet žádostí pochází z jižní Evropy (48 %), následovaných střední a východní Evropou (28%) a severskými zeměmi se západní Evropou (26 %).

Zdroj: EUCF

Přihlašte se k odběru novinek