Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Tiskové zprávy

Osvědčená pravidla pomohou zlepšit řízení dopravních staveb

  • 4. 11. 2014
  • Tisková zpráva

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) doporučují státu ke zlepšení kvality a rychlosti realizace dopravních staveb správně využívat neutrální role správce stavby podle osvědčené mezinárodní praxe FIDIC. „Nespatřujeme důvody, proč by úspěšně užívaná praxe řízení staveb financovaných z evropských zdrojů v řádu desítek miliard Kč v oblasti životního prostředí, neměla být stejně úspěšně užívaná v resortu dopravy. Stát by měl využívat úspěšné zkušenosti mezi svými resorty. Řízení velkých staveb je principiálně stejné jak ve vodohospodářství, tak v dopravě. Polsko i Slovensko mají s tímto konceptem dobré zkušenosti,“ okomentoval Tomáš Janeba, prezident ARI.

Složitá situace na stavebním trhu a zejména v oblasti infrastrukturních staveb vyústila v rozsáhlou diskuzi členů Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a České asociace konzultačních inženýrů (CACE) o dalším směru, kterým by se v České republice měla ubírat řízení výstavby dopravní infrastruktury.

Řada zástupců dodavatelských a poradenských organizací se sešla se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty. ARI a CACE nyní jako výsledek této diskuze vydává společné stanovisko k problematice role správce stavby:

Základním předpokladem úspěšné a efektivní realizace staveb je jasné zadání investora, kvalitně vypracovaná projektová a zadávací dokumentace včetně vhodné smlouvy a profesionální správa projektu včetně neutrálního řízení vztahu objednatele a dodavatele (Správa stavby). Činnost neutrálního správce stavby postupujícího podle mezinárodních pravidel FIDIC je úspěšně užívána v České republice i okolních zemích regionu na stovkách staveb spolufinancovaných desítkami miliard EUR z dotačních zdrojů EU. V ČR je to zejména v resortu životního prostředí.

Praxe v resortu dopravy posledních let je bohužel opačná a výkon správce stavby je zajišťován interními zaměstnanci investorských organizací. To má v praxi řadu závažných důsledků, které jsou pro stát, jako zadavatele a investora, v dnešní době velice nevýhodné zejména proto, že:

a. investor a správce stavby v jedné osobě není nikdy nestranný ke svým prohřeškům a nedostatkům,

b. zaměstnanec investorské organizace státu má pouze zákonnou odpovědnost zaměstnance, v případě jeho pochybení nemůže stát, jako investor, uplatňovat své nároky na krytí škod,

c. aura kolektivní odpovědnosti investorských organizací nikdy nevedla k postihu jejich vlastních zaměstnanců ani vrcholového managementu za jejich pochybení,

d. nejčastějším prohřeškem v současné praxi, jsou velké prodlevy v rozhodování investora v roli správce stavby a jeho nedostatečná odborná kapacita – běžná praxe zná případy, kdy státní investor rozhodl až po několika měsících, kdy dodavatel byl nucen zastavit své práce.

Prezident ARI Tomáš Janeba ke stanovisku dodává: „Jedná se o další krok v našem snažení o prosazení koncepčních změn, které mají výstavbu dopravní infrastruktury v ČR přiblížit evropským standardům. Místo toho, abychom vedli diskuzi o správném využití a vyváženosti mezinárodních standardů, Ředitelství silnic a dálnic zcela nepochopitelně připravuje další verzi svých vlastních nesrozumitelných smluv.“

I další aktivity ARI směřují k jejím cílům. V minulém týdnu se členové a jejich partneři ze státního sektoru sešli k diskuzi nad optimálním způsobem zadávání metodou Design-Build (Navrhni-postav). Na tomto setkání informoval zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury o přípravě metodiky na toto téma. Dobrou zprávou pro českou dopravní infrastrukturu je, že i SFDI se zabývá otázkou zrychlení a zefektivnění přípravy a realizace dopravních staveb. Ve středu 5.11. se diskutující sejdou nad tématem „Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení“ a v prosinci pak proběhne „Národní konference o české infrastruktuře 2014“.

TZ ke stažení

Přihlašte se k odběru novinek