Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Tiskové zprávy

Možnosti zrychlení přípravy dopravní infrastruktury

  • 27. 4. 2016
  • Tisková zpráva

Prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury se zúčastnil 196. Žofínského fóra, kde se hovořilo zejména o dopravní infrastruktuře, klíčových legislativních normách a výhledu dopravního stavitelství. Česká republika stále zůstává jako téměř jediná evropská země, která nedokáže realizovat ani km dálnice s využitím PPP. V roce 2016 se očekávají velké změny, ale aby přinesly požadované zlepšení, je potřeba využívat moderní přístupy zadávání a financování, jak tomu je v okolních evropských zemích.

ARI nabízí svoji odbornou kapacitu a znalostní bázi

Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), vystoupil 25. dubna 2016 na 196. Žofínském fóru v diskuzi k urychlení výstavby dopravní infrastruktury, spolu s Danem Ťokem, ministrem dopravy ČR, Janem Kroupou, generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zbyňkem Hořelicou, ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury, Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele SŽDC, a Václavem Matyášem, prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

„V roce 2016 očekáváme nový zákon o zadávání veřejných zakázek a novelu stavebního zákona. Tyto normy, ale samy o sobě zásadní změnu nepřinesou a musí být doplněny konkrétními metodikami zadávání projektových prací a stavební činnosti, které zefektivní zadávání v praxi,“ komentuje pomalou výstavbu Tomáš Janeba. „Zatímco Slovensko připravuje již třetí dálniční PPP projekt, u nás stále čekáme na pilotní projekt Ministerstva dopravy, které bohužel není schopno úspěšně zadat jedinou větší zakázku.“

Tomáš Janeba také doplnil, že k urychlení výstavby musí nastat následující:

  1. Vznik METODIK veřejného zadávání k novému ZZVZ pro:

(i) projekt-inženýrskou činnost, a

(ii) stavební činnost

  1. Vznik NOVELY ZÁKONA 416 o urychlení výstavby dopravní / infrastruktury
  2. Pilotní zadání metodou DESIGN-BUILD a PPP
  3. Zavedení BIM do přípravy a realizace staveb
  4. Vznik národního infrastrukturního plánu ČR na úrovni MFČR a Vlády ČR.

ARI považuje za důležité efektivní propojení soukromé a veřejné sféry a aktivně prosazuje dobrou mezinárodní praxi, kde taková spojení fungují. „Naše členská základna je připravena poskytnout svoji odbornou kapacitu a znalostní bázi k vytvoření potřebných podkladů a dokumentů“, dodává Janeba.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

ARI je think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj naší veřejné infrastruktury.

TZ ke stažení

Přihlašte se k odběru novinek