Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Tiskové zprávy

GreenDeal4Buildings: V pořadí druhý kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

  • 19. 5. 2022
  • Tisková zpráva
Expertní skupiny evropského projektu Green Deal for Buildings se opět sejdou u kulatého stolu, aby projednaly další možná opatření, která povedou ke zvýšení energetické účinnosti budov. Odborníci z řad veřejného i soukromého sektoru se budou zabývat otázkami, jestli je klíčovým problémem nedostatek financí nebo absence kvalitních projektů, jaké jsou dopady ESG na odvětví stavebnictví a také prozkoumají problematiku veřejného dluhu a financování projektů energetických úspor se zárukou organizačními složkami státu.
 

Druhý kulatý stůl, který proběhne ve čtvrtek 19. května 2022 s názvem Smart Finance for Smart Buildings, zahájí Marian Piecha, náměstek pro řízení fondů EU z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky společně s Nathalie Cliquot ze Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Robert Pernetta z Evropské investiční banky (EIB) představí finanční nástroje, které se běžně používají v zahraničí s doporučením, co by mohlo fungovat v České republice. Následné debaty se zúčastní přes padesát odborníků, zástupců státních institucí, bank a dodavatelského sektoru.

Ve druhé části budou představena k diskuzi další tři vybraná opatření, kterými jsou (i) Dopady ESG na podnikání v oblasti EE (stavebnictví, ESCO), (ii) Zvýšení efektivity finančních nástrojů a (iii) EPC – bez vlivu na státní dluh.Pracovní skupiny, které jednotlivá opatření detailněji diskutují, následně vypracují příslušné strategie, cestovní mapy a akční plány.

Od počátku projektu proběhlo již několik jednání expertních skupin a v únoru letošního roku také první kulatý stůl. Témata diskutovaná na prvním kulatém stole, která prošla připomínkami účastníků kulatého stolu, budou také obsažena v připravovaném dokumentu cestovní mapa.

________________________________

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolůza účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracoványcestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatřeníkrátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

Přihlašte se k odběru novinek