Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Tiskové zprávy

Česká republika chce kvalitní dopravní infrastrukturu za dobrou cenu a skoncovat s dumpingem a nízkou kvalitou

  • 10. 4. 2015
  • Tisková zpráva

Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na velké infrastrukturní stavby ve veřejných soutěžích bylo tématem kulatého stolu, který v pátek pořádalo Velvyslanectví Nizozemského království a Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR. Holandští a čeští experti na veřejné zadávání velkých staveb se shodli na tom, že zadavatelé by měli mít povinnost při volbě hodnotících kritérií respektovat ekonomické principy investiční činnosti a posuzovat kvalitu nabízeného řešení v kontextu nabídkové ceny. Dopravní infrastruktura musí být stavěna kvalitně s vizí dlouhé životnosti.

Tlak na kvalitu řešení

Experti na investice a veřejné zadávání doporučují promítnutí ekonomických a technických kritérií při hodnocení ekonomické výhodnosti a kvality nabízených řešeních vedle nabídkové ceny, jako v současnosti užívaného, jediného hodnotícího kritéria. Využití praktických zkušeností z Nizozemí je cesta, jak se vyhnout problematickým nedostatkům při hodnocení nabídek, jako jsou například nesrozumitelnost kritérií nebo netransparentnost hodnocení.

Používání kritérií pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek ve veřejných soutěžích  podporuje také ministr dopravy ČR Dan Ťok. „Klíčovým ukazatelem hodnocení nabídkových řízení by neměla být pouze cena, ale zejména výsledná kvalita dopravních staveb. Té docílíme i důsledně připraveným nabídkovým řízením a následně takovou smlouvou, která umožní efektivně vymáhat řádné splnění závazku, tedy včas a v požadované kvalitě. Vše současně musí být transparentní, aby si lidé vynakládání miliard korun na rozvoj dopravní infrastruktury mohli kdykoli ověřit,“ říká ministr Ťok.

Praxe Nizozemského království použitelná i v českých podmínkách

Nizozemské království má za sebou dlouhou a úspěšnou historii realizace kvalitní veřejné infrastruktury. Metoda organizace tendrů formou Best Value Procurement, byla zavedena v roce 2008 a od té doby prošla změnami a zkouškami v rámci mnoha velkých a komplexních infrastrukturních projektů, proto ji lze využít i v českých podmínkách. „V Nizozemsku nás zkušenost naučila, že veřejní zadavatelé by měli v zakázkách zohledňovat kromě ceny i další kritéria, jako jsou efektivita a transparentnost,“ říká Eduard Hoeks, velvyslanec Nizozemského království v ČR.

„Investiční činnost, má-li být hospodárná, má stejné zákonitosti, je-li prováděna soukromým či veřejným sektorem. Státní investoři musí umět transparentně a odborně posoudit ekonomické a technické dopady nabídek, včetně kvality nabízených řešení, celoživotních nákladů a životnosti. Moderní trendy zadávání a financování dopravní infrastruktury stále častěji užívané ve světě, jako například Design-Build nebo PPP, využívají invence a vyšší odpovědnosti dodavatelů za svojí práci, ale stát musí umět takové nabídky jasně posoudit a vyhodnotit.“, okomentoval Tomáš Janeba, prezident ARI, výzvy veřejného zadávání pro velké stavební projekty.

TZ ke stažení

Přihlašte se k odběru novinek