Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Tiskové zprávy

BIM – technologické procesy řešení a řízení staveb dnešní doby a krok správným směrem

  • 19. 4. 2016
  • Tisková zpráva

Procesy digitálního stavění a provozu staveb (BIM) se stále více stávají běžným nástrojem českých projekčních a stavebních firem. Důvodem je především lepší kontrola nad celým projektem, včetně efektivnějšího řízení výstavby. Na dnešní konferenci, kterou pořádala Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, se ukazuje, jak mají sloužit BIM procesy v celém životním cyklu projektu – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy a do důsledky až po správu stavby .

BIM je především o změně způsobu práce a myšlení

Hojná účast na odborné debatě potvrzuje, že BIM, z anglického Building Information Modeling = informační modelování při výstavbě, je vnímán jako praktický nástroj, který umožňuje vysokou kvalitu standardu projektu v jeho celém životním cyklu. Díky této technologii je možné v jednotlivých fázích životního cyklu stavby využívat přínosy, které při klasickém přístupu nejsou dostupné. Kontrola a koordinace projektu zrychluje celé projektování, snižuje počet chyb a nepřesností v dokumentaci, urychluje a upřesňuje výkazy výměr.  Simulace výstavby umožňuje odhalení chyb nejen v době přípravy projektu, ale po celou dobu výstavby, neboť umožňuje vizualizaci v reálném čase.

Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury mají snahu zavést a podporovat takovéto procesy ve svých projektech. „Rádi bychom realizovali vhodný pilotní projekt, u kterého bychom prošli všemi fázemi procesu, tj. od přípravy přes realizaci až po provozování. Věřím, že si ověříme možnost dosáhnout úspor při výstavbě dopravní infrastruktury, díky nimž budou realizovány další projekty v dopravní infrastruktuře, a to je pro nás podstatným benefitem, “ říká Zbyněk Hořelica, Ředitel SFDI.

Evropské normy pro BIM

Trendem v Evropské unii je tvořit v procesech BIM především státní zakázky. Ve Velké Británii je již platná legislativa pro zadávání veřejných zakázek pomocí metodiky BIM. Norsku či Finsku je již několik let požadavkem tvořit projekty veřejných zakázek pomocí principů BIM. Evropský parlament přijal směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, ze které vyplývá, že ve veřejných zakázkách je možné požadovat BIM. V Čechách je nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve stavu schvalování. Lze očekávat, že do budoucna přijdou i další změny legislativy. Již dnes někteří významní čeští investoři a stavební firmy vyžadují pro své projekty data z BIM modelů s cílem digitalizovat postupně procesy výstavby.

Jedním z největších projektů u nás, při kterém bylo využito metodiky BIM v podobě pokročilých 3D/BIM modelů, bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení metra I.D od společnosti Metroprojekt.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

ARI je think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj naší veřejné infrastruktury.

CZ BIM

Odborná rada pro BIM (CzBIM) je organizace, jež se systematicky a dlouhodobě věnuje problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy.

Přihlašte se k odběru novinek