Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Depo MHD Plzeň

Co vás zajímá

PPP projekt výstavby opravárenského a odstavného závodu a poskytování full service pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Realizace záměru PMDP a.s. opustit nevyhovující prostory pro odstav a opravy vozidel MHD a přesun kompetence výstavbě nového areálu a poskytování FS na soukromý subjekt.

Parametry

CAPEX
1,6 mld CZK
Typ stavby
Nová stavba, demolice
Územní rozhodnutí
Opravárenský závod: 01/2011
Odstavný závod: 01/2011
Stavební povolení
Opravárenský závod:  05/2011
Odstavný závod: 07-09/2013
Parametry smlouvy
Délka projektu 29 let (01/2013 – 12/2041).
Poskytování FS ze strany Dodavatele po celou dobu smlouvy.
Postupné splácení obou závodů ze strany Zadavatele a jejich převod na Zadavatele na konci projektu.
Opce Zadavatele na předčasný převod obou závodů.
Za finanční závazky Zadavatele ručí Město.
Termín realizace
09/2012 – 06/2014
Popis
Demolice původních objektů a následná výstavba nového areálu.

Financování

Potřeba financování Kombinace vlastních a cizích zdrojů.
EU fondy Dotace: 0,40 mld CZK
(85% strukturální fondy EU, 15% státní rozpočet)
Financování Vlastní zdroje Vlastní kapitál – 0,14 mld CZK
    Podřízený dluh – 0,26 mld CZK
    Dotace – 0,40 mld CZK
    CELKEM – 0,80 mld CZK
  Bankovní úvěr Seniorní úvěr ČSOB a.s. – 0,80 mld CZK

Dodavatelé

Architekt
Ing. Arch. Halka Pavlíková Gloserová
Projektant
Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o.
Poradce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Stavební společnost
Opravárenský závod: Metrostav a.s.; Odstavný závod: Sdružení CITY (SWIETELSKY stavební s.r.o. + ENGADA Europe a.s.)
Název
Konsorcium ŠKODA – ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. (leader Konsorcia, poskytovatel FS vůči Zadavateli a Městu, vlastní odstavný závod) • Bammer trade a.s. (vlastní opravárenský závod a provádí FS) • ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (garant projektu, know-how) • ŠKODA ELECTRIC a.s. (dodavatel mareriálu T-BUS, know-how) • CIAS HOLDING a.s. (projektový inženýring a TDI)

Historie

Historie
05/2012 – podpis smlouvy se Zadavatelem
09/2012 – zahájení demolice starých objektů
01/2013 – poskytování FS (starý areál)
12/2013 – kolaudace Opravárenského závodu
06/2014 – zahájení provozu
08/2014 – dokončení přesunu ze starého do nového areálu
06/2015 – termín zprovoznění dle smlouvy se Zadavatelem

Přihlašte se k odběru novinek