Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

SWECO

Co vás zajímá

Hlavní obchodní činnost

Sweco v ČR je inženýrská, projektová a konzultační společnost, která je součástí mezinárodního skupiny. V rámci České republiky se zaměřuje na projekty v oblasti městské infrastruktury – odkanalizování území, zásobování pitnou vodou, protipovodňová opatření, návrhy veřejných prostranství, řešení městských komunikací a dalších zařízení pro dopravu. Dalším předmětem činnosti jsou stavby vodního hospodářství, udržitelné energetiky, průmyslu, dopravy silniční a železniční. Rovněž působíme v oblasti řešení pozemních staveb, technologických zařízení budov a v oblasti geologie a geotechniky. Rozsah naší činnosti je dále zaměřen na podporu digitálních řešení, včetně BIM, GIS a vývoje software ve vodohospodářském prostředí.

Naše činnost zahrnuje všechny stupně projektové dokumentace od koncepčních studií, strategických rozvojových dokumentů až po autorské dozory staveb a dokumentace skutečného provedení staveb.

V našich projektech rovněž využíváme zkušenosti našich zahraničních kolegů ze skupiny Sweco, kterými inovujeme a obohacujeme naše přístupy a navazujeme tak na 70-ti letou tradici Sweco – Hydroprojekt. 

Mezinárodní přítomnost

Sweco je etablované ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku, Estonsku, Litvě, České republice, Německu, Belgii, Nizozemí, Velké Británii, a Polsku. Sweco realizuje desítky tisíc projektů v 70 zemích po celém světě pro zajištění pitné vody, funkční infrastruktury a udržitelných energetických řešení.

Společnost Sweco se zaměřuje na plánování, projektování a navrhování udržitelné společnosti a měst budoucnosti s cílem klimatické neutrality do roku 2040 ve všech zemích působnosti. 

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Přihlašte se k odběru novinek