Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Tiskové zprávy

Nový přístup k realizaci velkých projektů

  • 14. 10. 2016
  • Tisková zpráva

Praha, 14. října 2016: Do Prahy se sjeli uznávaní odborníci z německé „Komise pro reformu výstavbu velkých projektů“ v Německu. Na odborné debatě, kterou otevřel ministr dopravy Dan Ťok, bylo představeno desatero doporučení, které má napomoci při efektivní výstavbě velkých projektů v Německu. Asociace pro rozvoj infrastruktury, která odbornou debatu pořádala společně s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze, poukazuje, aby současný direktivní a konfrontační způsob spolupráce mezi veřejnými investory a dodavateli nahradila kultura kooperativní spolupráce, ve které se všechny smluvní strany mezi sebou navzájem považují za rovnocenné partnery a disponují stejnými informacemi.

V zájmu veřejnosti

Řada velkých projektů překročí své původní rozpočty nebo realizační lhůty a vykazuje jasné známky postupů, které nepředstavují hodnotu za peníze. Proto se bývalé Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a městského rozvoje rozhodlo založit Komisi pro reformu výstavby velkých projektů. Cílem bylo zajistit větší důvěru veřejnosti ve velké projekty a v efektivní využití a investování veřejných prostředků a také v zachování dobré mezinárodní reputace německého plánování a výstavby.

Složitost výstavby velkých projektů totiž vyžaduje na straně klienta větší informovanost, lepší koordinaci a důmyslnější plánování. Transparentní a dostatečný přehled nákladů, časových plánů a rizik s projektem spojených, je v zájmu všech zúčastněných stran.

Tuto dobrou praxi se snaží šířit i Asociace pro rozvoj infrastruktury. „ARI chce podobnými setkáními zprostředkovat nejnovější trendy v oboru a vyprovokovat podobné myšlení i u nás.Řada nedostatků je obdobná u nás, stejně jako v Německu. My je ale nedokážeme pojmenovat a cíleně odstraňovat. O systémové změny, které nám ušetří peníze a urychlí stavby bohužel není velký zájem“, říká Tomáš Janeba, prezident ARI.

 

Desatero pro velké projekty 

Zpráva Komise se dovolává důkladné změny ve vztahu mezi veřejným sektorem, inženýrskými a projekčními experty a zhotoviteli stavebních projektů za účelem vytvoření pevného, férového a vyváženého rámce pro přípravu, realizaci a provoz velkých projektů. Konkrétně to obnáší postup v souladu s následujícími deseti doporučeními:

1. Kooperativní příprava projektů v týmu

2. Napřed plánuj, potom stav

3. Řízení rizik a jejich podchycení ve veřejných rozpočtech

4. Zakázku udělit uchazeči, který nabízí nejlepší hodnotu za peníze, ne tomu nejlevnějšímu

5. Kooperativní partnerství v rámci projektu

6. Mimosoudní urovnávání sporů

7. Povinné posouzení hodnoty za peníze

8. Jasné procesy a odpovědnosti – centra dokonalosti

9. Větší transparentnost a důkladnější kontrola

10. Použití digitálních metod – BIM

Tato doporučení se vztahují především na velké investičně náročné projekty veřejného sektoru. Mnohá doporučení však lze prakticky využít i u velkých projektů soukromého sektoru.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

ARI je think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj naší veřejné infrastruktury.

TZ ke stažení

Přihlašte se k odběru novinek