Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Tiskové zprávy

2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře

  • 17. 4. 2013
  • Tisková zpráva

V České národní bance proběhl včera první ročník Národní konference o české infrastruktuře, kde ARI představila svůj dokument „2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře“, ve kterém jmenovitě navrhuje změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR.

Z diskuze o těchto změnách, které se zúčastnili ministr dopravy ČR Antonín Prachař, generální ředitel SŽDC Jiří Kolář a lídři společností Skanska, Metrostav, Sudop group a Pragoprojekt, vyplynula jasná shoda nad těmito tématy i způsoby řešení. V závěru této diskuze ARI nabídla předložení návrhu časového harmonogramu implementace těchto změn.

Na konferenci vystoupila také řada odborníků ze zahraničí, kteří zde představili myšlenky dobré zahraniční praxe, například Jan Thompson, britská velvyslankyně v ČR, Forbes Johnston, ředitel divize ve společnosti Mott MacDonald Limited a Anton Sieber, výkonný ředitel ASFINAG Commercial Services.

Účastníci konference se prostřednictvím hlasování vyjádřili k řadě otázek: 80 % z nich zastává názor, že budoucnost rozvoje české infrastruktury je ohrožována politickou nestabilitou, neexistencí vizí a nejistotou v plánování kapacit. 63 % z nich se vyjádřilo, že plán rozvoje by měl být schválen Parlamentem, aby byl pro ministerstvo a investorské organizace neměnný a vymahatelný. Na otázku, co by ministerstvo dopravy mělo dělat lépe, 61 % respondentů doporučilo zaměřit se místo nejnižší ceny na získání nejlepšího poměru kvality a ceny a zvýšit plynulost přípravy a realizace.

 „Asociace pro rozvoj infrastruktury touto konferencí založila tradici otevřené diskuze politických a odborných elit, zástupců investorských organizací a soukromých dodavatelů nad výzvami v oblasti veřejné infrastruktury a způsobech jejich naplnění. Účastníci otevřeně vyjádřili svůj názor a zhodnotili, zda vývoj a činnost státu za poslední období naplnila jejich vize a očekávání,“ řekl Tomáš Janeba, prezident ARI. „Asociace předložila dokument 2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře, který jmenovitě navrhuje změny, které povedou k lepšímu hospodaření státu, ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR,“ uvedl Tomáš Janeba a dodal: „Z diskuze lídrů odvětví a představitelů státu vyplynula jasná shoda nad těmito tématy i způsoby řešení. Otázkou už jen zůstává, kdy se tyto změny podaří implementovat. Pan ministr má naši plnou podporu.“

„Pravidla musí být nastavena tak, aby byla výhodná pro stát, dodavatelům zajišťovala vizi a přiměřený zisk. Politika „vyhladovění“ dodavatelů není správná. Musíme jasně deklarovat, kam chceme v období 4-6 let dojít. Musíme mít jasnou vizi, jak bude státní a komerční sféra spolupracovat. My tuto vizi máme a jasně deklarujeme, že praktiky minulosti skončily a nyní hledáme cestu jasných, čistých a transparentních podmínek vzájemné spolupráce,“ uvedl ministr dopravy ČR Antonín Prachař.

TZ ke stažení

Přihlašte se k odběru novinek