Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Tiskové zprávy

Komentář ARI k vynechání klíčového pozměňovacího návrhu k novele stavebního zákona zavádějícího důležité prvky k zásadnímu urychlení přípravy dopravních staveb

  • 6. 4. 2017
  • Tisková zpráva

Ve středu 5. dubna 2017 poslanecká sněmovna přes dlouhodobě veřejně proklamovanou snahu o urychlení výstavby silnic a dálnic překvapivě neschválila klíčový pozměňovací návrh, který byl předložen skupinou poslanců podporovaných napříč politickým spektrem. Pozměňovací návrh vznikl za podpory všech hlavních profesních organizací v oblasti dopravní infrastruktury a s využitím zahraniční dobré praxe.

Pozměňovací návrh měl zavést instituty pro zásadní urychlení výstavby liniových infrastrukturních projektů, zkrátit dobu pro přípravu a zavést mechanizmy, které jsou běžné v západních zemích s kvalitní dopravní infrastrukturou. Mezi prosazované patřilo například zrušení odkladného účinku odvolání a žalob proti rozhodnutí o vyvlastnění, zavedení institutu předběžné držby (možnosti zrychleného získání držby pozemku ve výjimečných případech, kdy je již potřebné zahájit stavební práce), povinnost provést přeložky energetické a dopravní infrastruktury v určité lhůtě po vydání stavebního povolení nebo umožnění vstupu na pozemek pro provedení průzkumných prací a měření.

Pokud tento klíčový pozměňovací návrh nebude senátem zahrnut zpět, nedojde k žádnému výraznému urychlení přípravy a realizace staveb silnic a dálnic, klíčové stavby v regionech, jako jsou obchvaty měst a obcí, budou opět blokovány a odsouvány do nedohledna. Veřejnost se může oprávněně cítit podvedena.

Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) komentoval včerejší výsledek: „Nechápeme přístup poslanecké sněmovny. To, co bylo ve druhém čtení poslanci odsouhlaseno, bylo ve třetím zamítnuto. To přináší řadu otázek k dalšímu vývoji infrastrukturních projektů. Bez tohoto klíčového pozměňovacího návrhu nepřináší novela stavebního zákona žádné další prvky, které výrazně urychlí jakoukoliv dopravní stavbu. Bohužel opět zvítězila pozemková lobby nad sliby a závazky poslanců vůči svým voličům, že situaci změní!

Shrnutí 118. hlasování o klíčovém pozměňovacím návrhu k novele Stavebního zákona na 56. schůzi, 5. dubna 2017, 11:49. Novela z. – stavební zákon

Návrh byl zamítnut: bylo přítomno 168, bylo pro 71, bylo třeba 85 hlasů

  PRO PROTI ZDRŽENI OMLUVENI NEPŘIHL. % PRO

% PROTI

% ZDRŽENI

CELKEM 71 20 77 24 8 42% 58%
ANO 32 3 3 6 3 84% 16%
KSČM 28 1 4 97% 3%
ČSSD 9 5 29 5 2 21% 79%
TOP09-S 1 1 19 3 2 5% 95%
ODS 15 1 100%
KDU-ČSL 10 1 3   100%
ÚSVIT 6 1 100%
Nezařazeni 1 1 3 2 20% 80%

Pozn: procenta vypočtena ze součtu PRO + PROTI + ZDRŽELI SE

Přihlašte se k odběru novinek