Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Česká asociace konzultačních inženýrů

Co vás zajímá

Česká asociace konzultačních inženýrů byla založena v roce 1991 v době, kdy se začal formovat trh konzultačních inženýrských prací a kdy se začal strukturovat současný profil konzultační inženýrské profese v České republice.

Dělením velkých projektových a úzce specializovaných ústavů vznikaly samostatné multi-disciplinární projektové kanceláře, ateliéry a společnosti, které se v první polovině devadesátých let postupně zprivatizovaly. Prvotním cílem CACE bylo navázat kontakty s evropskými i světovými konzultačními strukturami a pokusit se převzít od nich zkušenosti a pravidla pro zadávání a zpracování projektů, způsoby výběru a hodnocení konzultantů, posuzování jejich kvalifikace, etická pravidla atd. a zapojit se postupně do těchto mezinárodních aktivit. V roce 1992 byla CACE jako řádný člen přijata do FIDIC a v roce 1998 do EFCA. V dnešní době je členy CACE více než 50 členských konzultačních inženýrských firem různé velikosti i profesního zaměření a vůči mezinárodním organizacím reprezentuje profesi konzultačního inženýra v České republice.

Hlavní oblasti činnosti Asociace jsou následující:
propagace a ochrana dobré reputace konzultační profese,
podpora profesních zájmů členů Asociace a jejich sladění s obecně platnými etickými a profesními normami,
spolupráce s orgány státní správy i s dalšími nevládními subjekty působícími v oblasti stavebnictví, zejména se SIA – Radou výstavby a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR,
udržování styku se sekretariáty FIDIC a EFCA stejně jako s ostatními národními Asociacemi za účelem koordinace činností a s cílem výměny informací a zkušeností,
aplikace obecně uznávaných pravidel (FIDIC, EFCA) do domácích podmínek, poskytování informací členům s umožněním přístupu k publikacím FIDIC a EFCA i jejich probíhajícím novelizacím, s právem se k návrhům těchto novelizací vyjadřovat,
spolupráce na tvorbě a aktualizaci legislativních předpisů a zákonů, týkajících se konzultační praxe a výkonu povolání konzultantů,
založení databáze, obsahující údaje o členech se zvláštním zřetelem k jejich činnosti a získaným zkušenostem,
příprava propagačních a informačních materiálů o Asociaci a o jejích členech, jejich profesním zaměření, odborné zkušenosti a aktivitách,
poskytování referencí o členských firmách CACE subjektům, které o to požádají,
spolupráce při aktualizaci soutěžních a obchodních podmínek pro činnost konzultantů,
organizace seminářů k projednání aktuálních problémů, vypracování doporučení k jejich řešení,
vypracování stanovisek CACE k vybraným problémům konzultační praxe (ve vazbě na obdobná stanoviska FIDIC nebo EFCA),
příprava a vypracování expertiz ve sporech technické povahy s uplatněním odborné autority Asociace,
spolupráce s Rozhodčím soudem HK a AK ČR při výběru a přípravě rozhodců ve sporech technické povahy.

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Přihlašte se k odběru novinek